Meny

Regjeringens forhold til nordområdene

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) snakker seg varm om regjeringens "formidable" satsing i nordnorge. Sannheten er at myndighetene anstrenger seg for å bygge ned i denne delen av landet. Ser en på de økonomiske rammene Nordland er forespeilet de neste 4 årene, blir det lite til opprusting av veier, og få eller ingen nysatsinger i samferdselssektoren.

 

 

 

REGJERINGENS SATSING I NORD (?)

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) fra Brønnøy hevder i leserinnlegg i avisene i fylket at Regjeringen satser i nord.

Jeg vil foreslå at Ebbesen tar kontakt med Beate Bø Nilsen, økonomiråd i Nordland fylkeskommune. Hva er det stortingsrepresentanten har forstått og som fylkesråden fra samme parti ikke har forstått?

Hvis det er riktig at regjeringen satser i nord, hvorfor foreslås det da en rekke tiltak som svekker samferdselen i fylket?

Satses det mer på fylkesveier nå enn før?  Nei! På slutten av planperioden ser fylkesrådet seg nødt til å halvere investeringene til fylkesveier.

Nei Margunn Ebbesen.

Du er valgt inn på Stortinget for et parti som vil svekke landsdelen. Det er sannheten.

Hvor mye skade HøyreFrp - regjeringen kan gjøre før den må gå av,avhenger av Venstre og  Krf.

 

Johan Petter Røssvoll, Senterpartiet