Meny
Bli medlem

Regjeringens forslag truer mediemangfoldet

Sist endret: 27.09.2020
- Det er svært skuffende at regjeringen velger ved å kutte pressestøtten med 50 millioner kroner og på denne måten å ta omkamp med Stortinget, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad


 
- Det er likeledes skuffende at regjeringen ikke innfører 0 moms på både papir og digitale media, men i stedet velger å innføre 8% merverdiavgift på aviser, sier Arnstad.


Norske aviser er allerede i en dramatisk økonomisk situasjon med fall i annonseinntekter og lesere. -Disse forslagene vil ytterligere forverre situasjonen og true mangfoldet i avismarkedet, sier Arnstad som frykter nedlegging av lokal- og regionalaviser.


- Det påhviler KrF og Venstre et stort ansvar i de kommende budsjettforhandlingene for å forhindre nedleggelse av lokalaviser og viktige meningsbærende aviser. - Budsjettforslaget viser med all tydelighet behovet for et bredt medieforlik i Stortinget som kan sikre langsiktige rammebetingelser for avisene.