Meny
Bli medlem

Regjeringens skatteskjerpelser

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en kraftig skatteøkning ved overdragelse av gårdsbruk innen familien. Jeg er overrasket over at Frp og Høyre år etter år øker skatter og avgifter for norske matprodusenter, skriver Geir Pollestad.

 

- Av Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomite (Sp)

Siden regjeringen overtok har de systematisk jobbet med å skattlegge landbruket hardere. Like etter at de var inne i regjeringskontorene kom det en historisk stor økning i dieselavgiften. I sitt andre budsjett gjorde regjeringen det dyrere å arve gårdsbruk. I år foreslås det innføring av gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom innen familien. Og til neste år har Frp og Høyre blant annet varslet dårligere avskrivningssatser. 

 

Dette er bare en del av de skatte- og avgiftsøkningene FrP og Høyre har gjennomført. I tillegg har forslag om økt skatt og avgift blitt stoppet av Stortinget. 

 

Det er jo et paradoks at det skulle en Frp/H-regjering til for å få bøndene til å synge arbeiderbevegelsens sang Internasjonalen: "..av skatter blir vi tynget ned.." 

 

Senterpartiet vil jobbe for målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. På samme måte som vi i dag har målrettet skatte- og avgiftssystemet for å styrke andre næringer som for eksempel oljenæringen, sjøfarten, kraftkrevende industri og fiskerinæringen