Meny
Bli medlem

Rekordmange kraftkonsesjoner i 2012

Sist endret: 27.09.2020
I 2012 behandlet NVE og OED konsesjoner for til sammen 3,6 TWh ny kraftproduksjon. - Jeg er glad for at vi kan presentere en ny og helhetlig oversikt over konsesjonssakene våre. Spesielt gledelig er det å presentere tall som viser at 2012 var et rekordår for konsesjonsbehandlingen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) offentliggjør i dag en oversikt over kraftkonsesjoner. I 2012 behandlet NVE og Olje- og energidepartementet (OED) konsesjoner for til sammen 3,6 TWh ny kraftproduksjon, noe som tilsvarer forbruket til over 180 000 husstander.

- Jeg er glad for at vi kan presentere en ny og helhetlig oversikt over konsesjonssakene våre. Spesielt gledelig er det å presentere tall som viser at 2012 var et rekordår for konsesjonsbehandlingen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Oversikten viser endelige vedtak fra energimyndigheten. I tillegg vises hvor mye som er til behandling, under bygging, satt i produksjon og tildelt elsertifikater. Oversikten skal heretter oppdateres hvert kvartal.

- Vi har sammen med Sverige et mål om å bygge ut 26,4 TWh fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige innen 2020. Konsesjonsbehandlingen i 2012 viser at vi er på god vei med å tilrettelegge for å nå dette målet, sier olje- og energiministeren.

I tillegg til at konsesjonstallene for NVE og OED nå presenteres samlet, gir oversikten viktig informasjon til aktørene i elsertifikatmarkedet.

Oversikten ligger på NVEs hjemmesider.