Meny
Bli medlem

Representanter fra 15 sørlandskommuner var samla i Kristiansand i slutten av sist uke der LVK avholdt årsmøtet.

Sist endret: 27.09.2020
Landsmøtet i LVK (landssammensluttningen for vasskraftkommuner) ber regjeringen om å forkaste høringsforslaget Finansdepartementets av 18.juni 2015 til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk vil medføre inntektstap i størrelsesorden 1,5 - 2 milliarder kroner årlig for om lag 340 kommuner.

Landsmøtet i LVK (landssammensluttningen for vasskraftkommuner) ber regjeringen om å forkaste høringsforslaget Finansdepartementets av 18.juni 2015 til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk vil medføre inntektstap i størrelsesorden 1,5 - 2 milliarder kroner årlig for om lag 340 kommuner. Forslaget undergraver prinsippet om lokal beskatningsrett, og er dermed et inngrep i lokaldemokratiet. Forslaget innebærer en dreining av offentlige inntekter fra kommunesektoren til staten.Hver krone i eiendomsskatt går til velferdstjenester for kommunenes innbyggere. En avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk vil kunne føre til et press på kommunene for økt eiendomsskatt på andre eiendomsskatteobjekter, som boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.

Statnett har store planer for nye linjer som i stor grad vil berøre mange kommuner, og flere ga utrykk for at dette ville bli vanskelig med den holdningen til kompensasjon regjeringen legger opp til i dette forslaget.

V og Kr.f har og gitt til kjenne at de er kritisk til endringen.

Det bryter på prinsippet med at vertskommuner skal ha kompensasjon for ulempene dette medfører.

Når en i forkant av denne saken hørte  Europaminister Vidar Helgesen innlegg om blant annet EU planer om energiunion der Norge kommer til i enda større grad bidra til regulerkraft, ja da vet vi at dette medfører massiv utbygging.   

Dette var de største saken som var til drøfting på årsmøte i Kristiansand torsdag og fredag sist uke.