Meny
Bli medlem

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering

Sist endret: 27.09.2020
- CO2-håndtering er en viktig del av regjeringens klimapolitikk. Regjeringen bruker betydelige ressurser på CO2-håndtering. Det er derfor helt på sin plass at Riksrevisjonen interesserer seg for denne ressursbruken, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Riksrevisjonen presenterte i dag sin rapport om statens satsing på CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) i Dokument 3:14 (2012-2013). Rapporten dekker tidsrommet fra 2006 til 2012.

Riksrevisjonen har i sine merknader blant annet påpekt at arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad har blitt dyrere sammenliknet med de første anslagene som ble presentert i 2006.

- CO2-håndtering er en viktig del av regjeringens klimapolitikk. Regjeringen bruker betydelige ressurser på CO2-håndtering. Det er derfor helt på sin plass at Riksrevisjonen interesserer seg for denne ressursbruken, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Etter Riksrevisjonenes oppfatning utgjør de høye kostnadene en risiko for at utbytte av CCS- satsingen på Mongstad ikke står i forhold til innsatsen. Høye kostnader øker også sjansen for at CO2-håndtering ikke vinner frem som klimatiltak. Riksrevisjonen påpeker på den annen side at det er positivt at satsingen på CO2-håndtering har bidratt til kompetansebygging hos statelige og industrielle aktører, da særlig gjennom Teknologisenteret (TCM), som kan medføre reduserte kostnader for CO2-håndtering på lang sikt.

- Teknologiutvikling har høy risiko. Vi må alltid være forberedt på at noen veivalg ikke fører fram eller at de blir mer krevende og kostbare enn forventet. Ifølge det Internasjonale energibyrået vil arbeidet med CO2-håndtering bare blir dyrere jo lenger vi utsetter det. Jeg synes det er alt for tidlig å konkludere om utbyttet av den norske satsingen på CO2-håndtering står i forhold til innsatsen. Dette er ikke et avsluttet prosjekt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.