Meny
Bli medlem

RNB: 329 mill mer til jernbaneinvesteringer

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger på i alt 329 millioner kroner over Jernbaneverkets investeringsbudsjett for 2013. Størstedelen av beløpet gjelder brannverntiltak i Oslotunnelen og statens bidrag til forlenging av kryssingsspor på Ofotbanen, opplyser samferdselsminister Marit Arnstad.

 

De foreslåtte tilleggsbevilgningene er fordelt slik:

  • 206 millioner kroner til brannverntiltak i Oslotunnelen.
  • 105 millioner kroner som statens bidrag for 2013 til finansieringen av arbeidet med å forlenge kryssingssporene Bjørnfjell og Rombak på Ofotbanen. Utbyggingen er et spleiselag med LKAB AB.
  • 18 millioner kroner til sluttoppgjør for utbygging av Lysaker stasjon på Drammenbanen.


Statens jernbanetilsyn: 3,7 millioner kroner mer – til tilsyn med taubaner, park- og tivolianlegg

Regjeringen foreslår 3,7 millioner kroner som tilleggsbevilgning til Statens jernbanetilsyn. Beløpet gjelder tilsyn med tau-, kabelbaner og park og tivolianlegg. Økningen har sammenheng med behov for å omstille og modernisere tilsynsvirksomheten, i forbindelse med at ansvaret for disse tilsynsoppgavene ble overført fra Det Norske Veritas til Statens jernbanetilsyn, med virkning fra 1. januar i fjor.


Flere opplysninger:

Prop. 149 S (2012-2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013