Meny
Bli medlem

Robin Hood-politikk

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Senterpartiet står gjerne for en Robin Hood-politikk. Bli med meg videre innover i Sherwoodskogen, skriver Kathrine Kleveland.

 

 

Av Kathrine Kleveland, fylkestingsmedlem og sentralstyremedlem i Senterpartiet

 

Den engelske middelalderhelten Robin Hood som ble kjent for å lede fredløse og ta fra de rike og gi til de fattige, har kanskje aldri eksistert. Men symbolikken kan vi. Aftenpostens kommentar til Senterpartiets alternative budsjett var at vi «tar en Robin Hood», blant annet ved å fjerne ei flaske taxfree-vin og heller gi pengene til skolefrukt. Senterpartiet står gjerne for slik Robin Hood-politikk. Bli med meg videre innover i Sherwoodskogen:

Alle som tjener under 500 000 kroner i året, skal betale mindre i skatt enn det regjeringen legger opp til. Dette vil tilsammen utgjøre 1, 15 milliarder i skattelette. De med høyest inntekter vil betale vesentlig mer i skatt md Senterpartiets alternative budsjett for 2016. Senterpartiet reduserer alminnelig skattesats for personer til 26 prosent. Folk flest vil dermed få skattelette. Senterpartiet tror det er lurt å opprettholde små forskjeller mellom folk. Det er også gunstig for norsk økonomi at de med lavest inntekt får skattelette, for disse kronene settes nemlig i aktivitet med en gang.

 

Samlet sett legger Senterpartiet seg på 14,6 milliarder høyere skattenivå enn regjeringen. Dette er fortsatt lavere enn skattenivået var i 2013, og disse pengene vil Senterpartiet bruke på gode velferdstjenester.
 

Senterpartiet har en kraftig satsing på kommunene i vårt alternative budsjett. Overføringene blir samlet sett økt med 6 milliarder kroner. Dette gjør vi fordi det er viktig å skape gode nærmiljø over hele landet med tjenester nært folk. Da er det avgjørende at kommunene har økonomiske rammer til å skape gode skoler og barnehager og ha omsorgsplasser til alle eldre som ikke lenger kan bo hjemme. Vi vet også at kommunene trenger ekstra midler for å takle bosetting av de mange flyktningene som kommer. Derfor prioriterer Senterpartiet kommuneøkonomi nå.

 

Grunnleggende infrastruktur som veier, jernbane, flyplasser, havner og bredbånd må utvikles og er viktig for å kunne utnytte ressursene og skape gode nærmiljø over hele landet.  Derfor bevilger Senterpartiet økte midler til blant annet utbedring av flaskehalser på riks- og fylkesveier, rassikring av veier, mobildekning langs viktige samferdselsårer og bredbåndsutbygging i distriktene.

 

Som en kuriositet kan det passe å avslutte med at Senterpartiet satser ekstra på å ta vare på middelalderkirker i vårt alternative budsjett. Det må jo passe bra for middelalderhelten Robin Hood, enten han gikk i kirken eller ei. Vestfold har mange middelalderkirker, og som vestfolding er jeg derfor glad for at budsjettet viser styrking av Riksantikvarens tilskuddsordning til bygninger og anlegg fra middelalderen med en nasjonal satsing på 30 millioner kroner. Dette inkluderer et nytt bevaringsprogram for særlig viktige middelalderkirker i stein.

 

Kultur er viktig, enten det er sagnet om Robin Hood eller våre verdifulle kulturbygg. Kultur og historie bidrar også med verdifull ballast til å ta gode politiske avgjørelser for framtida!