Meny
Bli medlem

Rogaland Senterparti på Landsmøte 2015

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Senterpartiets landsmøte 2015 i Haugesund er igang. Rogalandsdelegasjonen markerer seg med viktige saker

Landsmøtet startet med kortreist musikk fra Ford Rekord og den offisielle åpningen var det vår nestleder Ruth Evy Berglyd som ønsket velkommen til det største landsmøte i Senterpartiets historie!

Trygve Magnus Slagsvold Vedum la i sin tale til landsmøte hovedvekt på at vi må ha tjenester nær folk, alt blir ikke bedre om det blir større. Det er ingen som drømmer om å tilbringe de siste årene av sitt liv på Norges største sykehjem! Hele talen til Trygve kan du lese på sp.no.

Fra Rogalandsdelegasjonen holdt Arne Bergsvåg innlegg om viktigheten av økt satsing på rassikrign, og ikke minst viktigheten av satsing på E139 mellom Haukelig og Haugesund. Han trakk også frem arbeidsmiljøloven, og regjeringen som legger opp til økt bruk av midlertidig ansettelser og svakere arbeidstidsbestemelser som svekker verdigrunnlaget som forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bygger på. Senterpartiet mener vi trenger et sterkt lovverk som ivaretar de verdier vi har bygd opp over lang tid og som er enestående, bæreraftig og ivaretagende. Vi må slå ring rundt disse verdiene og beholde sondagsstengte butikker!

Ingve Berntsen holdt innlegg om bolig og førstegangsetablerer, "Hvor skal vi bo og korleis skal vi få råd?"

Rennesøyordfører Dagny Sunnanå Hausken var på talerstolen og la vekt på vårt klare standpunkt MOT tvangssammenslåing av kommuner og viktigheten av grønne datasenter- EN NY NÆRING I NORGE. Norge trenger ny næringsutvikling.Grønne datasenter kan bli en viktig næringsvei. Lagring av dataservere er svært kraftkrevende. Norge har rein energi, vannkraft, der Co2 utslippet er nærmest 0. Mange kommuner rundt omkring i landet har fjellhaller, nedlagte gruver ol som kan brukes til lagring av dataserver. Vi må legge tilrette for at denne næringen får gode vilkår i Norge. Vi må sikre grønne datasenter kraft på samme vilkår som annen kraftkrevende industri. Vi må legge fiber i sammen med kraft kabler ut av landet. Vi må be regjeringen sammen med næringen legge fram en egen strategi for grønne datasenter.

På Rennesøy har vi et datasenter som disponerer 12000  m2 fjellhaller. Ferdig utbygd vil dette kunne skaffe os 150 arbeidsplasser  i kommunen i tillegg til ringvirkningene i lokalsamfunnet ved utbygging av anlegget.

Grønne datasenter kan bli en viktig næring for framtida.