Meny
Bli medlem

Roper varsku for utmarkskommunene

Sist endret: 27.09.2020
- Elgjakt er en viktig næringsvei og har stor rekreasjonsverdi i mange av landets utmarkskommuner. Sp er nå bekymret for at rovdyrtrykket i en del av disse kommunene er så stort at det fører til at verdien av jakta både i form av rekreasjon og inntekter til grunneiere er i ferd med å forvitre, sier Trygve Slagsvold Vedum.

 

I mange kommuner er muligheten for jakt og annen bruk av skog og mark det viktigste kulturtilbudet for mange. Vi ser at det er nettopp i disse områdene at rovdyrtrykket er størst. Når folk i distriktene vurderer å flytte på grunn av den reduserte jakt- og bokvaliteten må sentrale politikere ta dette på alvor, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

I forrige uke gjorde Vedum det kjent at han i løpet av høsten kommer til å fremme forslag i Stortinget om å innlede forhandlinger med Sverige om at grenseulven skal telle med i norsk bestandsmål og at det skal åpnes for jakt på ulv i ulvesonen.

– Folk i ulvesonen har levd lenge med et stort rovdyrtrykk tett innpå seg. Mange opplever at de ikke blir hørt når de forteller om hvordan dette forringer livskvaliteten deres. Det er på høy tid at sentrale politikere tar innover seg beskjeden de kommer med og åpner for jakt på rovdyr når bestandsmålene er nådd, avslutter Vedum.