Meny
Bli medlem

ROT-Fradrag mot svart arbeid

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
?Vi veldig glade for at byggenæringen står samlet om kravet for innføring av ROT-fradrag. Dette vil være et utrolig viktig håndslag til de seriøse i byggenæringen og en vinn-vinn-situasjon for staten og forbruker, argumenterer Erlend Grimstad, 1. Kandidat for SP i Akershus.

Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens Landsforening, utalte i Kveldsnytt på NRK onsdag kveld, at å innføre ROT-fradrag vil være et veldig effektivt virkemiddel mot svart arbeid.

 
Senterpartiet har programfestet at vi vil arbeide for å innføre fradrag i skatt (ROT-fradrag) for den som engasjerer noen til å utføre rehabilitering, oppussing eller tilbygg på boligen sin. I Sverige er dette gjort med svært god virkning. Der gis det skattefradrag på 50% av oppussingskostnader opp til 50.000 kroner. Tapet i momsinntekter oppveies i økte skatteinntekter fra håndverksbedrifter som nå jobber hvitt, sier svenske myndigheter.
 
- Seriøse håndverksfirmaer her i landet klager på at mye av markedet for vedlikehold og oppussing av privatboliger er forsvunnet. Dette er blitt et marked for aktører som tilbyr seg å jobbe svart. Den svenske modellen med ROT-fradrag er derfor etterlyst av de norske håndverksbedriftene og bygningsbransjen. Senterpartiet mener de gode erfaringene fra Sverige tilsier at vi innfører ROT-fradrag også i Norge, mener Grimstad.
 
Finansministeren advarte mot innføring av ROT-fradrag da et representantforslag om dette var til behandling i Stortinget rett før sommerferien. Det ble vist til at dette ville føre til et vesentlig inntektstap for Staten. I Sverige utgjorde fradraget 13.7 milliarder kroner.
 
- I Norge vil det antakelig utføre et skattetap på mer enn halvparten av dette. Finansministeren har imidlertid ikke gjort beregninger av de økte inntektene ved at svart arbeid gjøres hvitt. Svenskene mener at dette kan gå opp i opp, sier Grimstad.
 
Senterpartiet ser flere gode grunner til innføring av ROT-fradrag i Norge:
 
* Svart arbeid gjøres hvitt. Det er viktig å skjerpe skattemoralen både hos de som kjøper tjenester og de som yter dem.
 
* I Norge eier de aller fleste sin egen bolig. ROT-fradrag gjør det lettere for alle, også de med lav formue og inntekt, å vedlikeholde boligen sin.
 
* ENØK-investeringer i privatboliger blir viktig for å nå nasjonale klimamål. ROT-fradrag vil stimulere til samfunnsnyttige investeringer.
 
* Tilpassing av bolig til generasjonsbolig koster, men gir langt flere mulighet til å velge å bo i egen bolig sjøl om helsa skranter litt.
 
http://www.bygg.no/2013/07/110276.0