Meny

Rovdyrbestanden må ned

Sist endret: 16 03 2017

Rovdyrforvaltningen vil heller prioritere å ta ut beitedyr enn å skyte flere rovdyr i Saltdal, later det til. Det er nemlig ikke mye som tyder på at organet har til hensikt å oppfylle rovdyrforliket som er inngått med landets nasjonalforsamling.

Skyt flere rovdyr

Nå ønsker miljøforvaltningen å ta beitedyr ut av et prioritert beiteområde i Saltdal, mens de nekter å ta ut rovdyr i samme område. Fortsatt er det beitedyrene og beitebrukerne som må ta belastningen for at miljøforvaltningen ikke gjør jobben sin.

Det er tydelig at miljøforvaltningen ikke ønsker å oppfylle rovdyrforliket. Stortingets rovviltforlik sier at det ikke skal være skadegjørere eller potensielle skadegjørere i prioriterte beiteområder. Det skal heller ikke være rovvilt med skadepotensiale i kalvingsområder for rein. Effektive uttak av rovvilt er eneste metode for å holde rovviltet borte fra områder prioritert for beitedyr.

Fortsatt beitedyr i fylket er viktig for en bærekraftig og framtidsrettet produksjon av mat. Nordland Senterparti ønsker et forsøk med regional forvaltning av rovvilt. Rovviltnemdene må få den myndighet det er ment de skal ha.

Nordland Senterparti ønsker å bruke tapsprosent utover et normaltap av beitedyr som grunnlag for forvaltningen. Nordland Senterparti mener det er viktig å benytte lokal kompetanse hos jegere for å regulere bestanden av rovvilt i beiteområdene. En forsøksordning med gode skuddpremier og stimulering til jakt på rovdyr kan være en bedre løsning enn å pøse penger inn i en forvaltning som avvikler bruk av beite i fylket.

Nordland Senterparti

Monika Sande, leder

Siv Mossleth, 2. kandidat