Meny

Saggrenda VG1 Naturbruk

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Senterpartiet stilte spørsmål til fylkesutdanningssjefens justeringer av neste års linjetilbud. Det hadde kommet signaler fra Kongsberg og Numedal at VG1 Naturbruk ved Saggrenda sto i fare for å bli lagt ned, som følge av lave søkertall. Fylkesutdanningssjefen fikk derfor direkte spørsmål om han vil være med på å videreføre skogbruksutdanninga ved Saggrenda og fortsatt tilby VG1 Naturbruk. Om han vil vurdere alle muligheter for å opprettholde tilbudet på tross av lave søkertall i år, med tanke på at vi kun har skogbruksutdanning ved Saggrenda i vårt fylke, skaper det usikkerhet å legge ved VG1-linja på naturbruk, når det i realiteten kan være med på å slå beina under resten av utdanningstilbudet innenfor skogbruk ved skolen. Vi har et skoletilbud med flotte elever og et suverent omdømme ? også utenfor vårt fylke. Reint prinsipielt ble det også stilt spørsmål knyttet til fylkesutdanningssjefens fullmakt til å "justere" linjetilbud i henhold til søkertallene, men at dette ikke strekker seg til å legge ned/opprette linjetilbud i sin helhet. Senterpartiet mener denne saken byr på et grensetilfelle, dersom konsekvensen av nedleggelse av VG1 blir at rekrutteringa videre i løpet svekkes, og grunnlaget for å opprettholde linjetilbudet i sin helhet faller bort.