Meny

Samferdselsutfordringene i Telemark i kø

Sist endret: 16.03.2017 #Telemark
- De viktigste utfordringene jeg ser i 2013, går på samferdsel. Det har å gjøre med at Nasjonal transportplan (NTP) skal revideres. I den må vi få full utbygging av intercity-triangelet med et tidsperspektiv på at det må være fullt utbygd med dobbeltspor innen 2025. Så må vi få på plass Bypakke Grenland, og så trenger vi en dobbel fylkesveimilliard, sier fylkesordføreren.

Beløpet på to milliarder over statsbudsjetttet vil gi Telemark 80-100 milioner. Det er det Riis-Johansen anslår at trengs ekstra til fylkesveiene i Telemark..

Byggingen av motorveien gjennom hele Vestfold er i god gjenge. Og byggingen av tunnellen Århus-Gvammen på E-134 kommer igang.

Kanskje færre skoler

For Telemarks fylkespolitikere er en stor og vanskelig avgjørelse knyttet til saken "Telemarksskolen 2020". Tallet på elever vil synke med omtrent 100 i året i mange år framover. - Vi er nødt til å ta hensyn til det. Samtidig skal vi være til stede i alle deler av fylket, og vi skal forbedre kvaliteten. Fylkestinget har vedtatt å se byggingen av ny Skien videregående skole på Prestejordet i sammenheng med denne saken. - Men vedtaket om å bygge den, ligger fast, sa bla. Terje Riis-Johansen i nyttårsintervjuet i Varden.