Meny
Bli medlem

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er ikke noe nøytralt prinsipp for valg av offentlige prosjekter som vei.

Sist endret: 27.09.2020
Det har dratt seg til en debatt om utbygging av E6 sør og nord, det er uheldig.Det er ingen tvil om at hovedfartsåren på mange strekninger gjennom landet har stort behov for oppgradering og i Midt Norge er dette på høy tid.

Diskusjonen går på den samfunnsøkonomiske nytten. Nye Veier as er opprettet av et regime der større og færre er bra, men innhold og mening forsvinner i prioriteringene. Med det mener jeg at formelen man benytter for utvelgelse av strekninger som skal prioriteres, er slik at strekninger som absolutt burde vært prioritert, faller nedover på listen og vil ha problemer med å hevde seg i toppen, år etter år.
Det er ingen tvil om at vi har stort behov for utbygging nord og sør for Trondheim. Det er viktig at dette blir gjennomført. Kvithammer-Åsen er en livsfarlig strekning å kjøre på, Melhus-Ulsberg har stor andel av tungtransport, fartsdumper, lyssignal for gangfelt og hus helt innpå veiskuldra. Strekningen Trondheim-Stjørdal har mye trafikk og mange utfordringer bl.a. med tunellene.
Alt dette må det gjøres noe med. 


Nye Veier as er ute av politisk styring. Det er en villet konsekvens av opprettingen av selskapet og kriteriene for porteføljeprioritering som de har å forholde seg til. Dette er kjernen i problemet. De trønderske fylkesting har gjort sine prioriteringer, men disse er lagt til side.
Nye Veier as skal bygge ut der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men samfunnsøkonomisk lønnsomhet er ikke noe nøytralt prinsipp for valg av offentlige prosjekter som vei. Da er hvor mye hver kriterie i formelen vektlegges og hvordan det er utformet som avgjør nytten.


Når det er sagt, vi må bygge ut E6 sør og nord så raskt som mulig. Jeg mener at E6 sør bør tas ut av porteføljen og bygges ut av SVV parallelt med de prosjekt Nye Veier as prioriterer. Dette fordi E6 sør ikke passer inn i den porteføljestyringen det der legges opp til. I deres vurderinger legges det bl.a. opp til å telle biler. Ja, det kjører kanskje flere biler på strekningen mellom Trondheim og Stjørdal, men det skilles ikke her mellom elbiler og vogntog. Dette er et av kriteriene der E6 sør aldri vil nå opp. Lik ens vil ikke det faktum at vogntogene dundrer rett forbi veggen på barnehage, skoler og bolighus nå opp, fordi det ikke er vektlagt nok i denne formelen, samtidig som det er fokus på at billistene skal komme seg raskere og tryggere fram, taper den myke trafikkanten konkurransen. Trafikksikkerhet er mer enn midtdeler, det er også å sørge for at bolig og leveområder er trygge. Dette er et av ankepunktene mot prioriteringskriteriene selskapet står for.


Etterhvert som veier i porteføljen blir utbygd, vil E6 sør allikevel ligge nederst på lista, fordi den såkalte samfunnsøkonomiske nytten slår feil ut og hoveddriverne for porteføljestyringen er trafikktall, ulykkestall, tidsreduksjon bruker og kostnadstall.
Landet kan ikke rustes opp med en formel, det blir å fraskrive seg politisk ansvar.

Gunn Iversen Stokke                   Liv Darell
Fylkesvaraordfører Sp                Gruppeleder Sp
Sør-Trøndelag                        Sør-Trøndelag