Meny
Bli medlem

Samiske språkbrukere kan bli tapere i kommunereformarbeidet

Sist endret: 27.09.2020
- Samiske språkbrukere kan bli tapere i kommunereformen om tospråklige kommuner slås sammen med kommuner uten slike vedtak, sier Heidi Greni.

Endringer i kommunestrukturen kan føre til særlige utfordringer i kommuner med vedtak om tospråklighet.  Samiske språkbrukere kan bli tapere i kommunereformen om tospråklige kommuner slås sammen med kommuner uten slike vedtak.  En enstemmig kommunalkomite peker på dette i sin innstilling til stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet.

- Jeg er glad hele Stortinget er klar over utfordringene kommunereformen kan føre til i de samiske områdene, men jeg beklager at regjeringspartienes representanter ikke er enig med flertallet i at utfordringen om nødvendig må møtes med særlige økonomiske bidrag, sa sakens ordfører, Heidi Greni, da stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet ble behandlet av Stortinget 18. desember.

Sametinget prioriterer kultur høyt og har som målsetting å få flere arbeidsplasser i samiske kultur- og kulturbaserte næringer. Saemien Sitje, sørsamisk kultursenter og museum på Snåsa, er høyt prioritert fra Sametingets side, men mangler fortsatt statlige bevilgninger.

- I Senterpartiets alternative budsjett har vi satt av 10 millioner kroner i oppstartbevilgning til Saemien Sitje. Det er beklagelig at vedtaket om bevilgninger til  nybygget nå skyves ytterligere ut i tid etter at Stortingsflertallet i neste års budsjett går inn for ny prosjektering, noe som må bety at de ferdige planene for  prosjektet legges til side.  Det betyr at utbygging av Saemien Sitje sendes ut i nye runder og ny usikkerhet, sa Heidi Greni.

Reindriftsnæringen er viktig som sysselsetter og kulturbærer i samiske områder, heter det i Sametingets årsmelding. Sametinget viser til at denne næringen er utsatt for rovdyr året rundt og at effekten av forebyggende tiltak har vist seg til liten nytte som lenge rovdyrbestanden ikke reduseres samtidig.

- Jeg kjenner dette fra mitt eget område, fjellregionen i Sør Trøndelag og Hedmark. Manglende kontroll med rovdyrstammen er en trussel mot bevaring av sørsamisk reindrift og kultur. Det må settes inn sterkere tiltak for å få bukt med rovdyrproblemene, sa Heidi Greni.