Meny
Bli medlem

Samling for Hedmark og Oppland Senterkvinner 29. og 30. januar 2016 på Honne i Biri

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark#Oppland
?Hedmark og Oppland Senterkvinner arrangerte en konferanse for kvinnelige Senterpartimedlemmer 29. og 30. januar. Ledere av konferansen var Aase Lilleåsen, Hedmark Sp og Inger S. Enger, Oppland Sp.

Anne Enger, tidligere leder i Senterpartiet og tidligere fylkesmann i Østfold deltok. Hun snakket om flyktningpolitikk, og den nye situasjonen mange kommuner står ovenfor på grunnlag av anmodningene fra UDI om økt mottak og bosetting av flyktninger.
«Det er viktig at vi behandler de med verdighet» sa hun. Det viser seg at mange frivillige (Sanitetsforeningen, Røde Kors, pensjonister og flere) jobber aktivt for å hjelpe våre nye landsmenn, som sårt trenger mat, klær, varme og omsorg. Flere pensjonister fungerer også som norsklærere for flyktningene. Vi må se på mulighetene som dette gir oss. Vi må være mer positive, mente Anne Enger.

Anne Enger snakket også om likestilling og likelønn. Hun var medforfatter til en NOU (Norsk Offentlig Utredning) med tittel «Kjønn og lønn» som ble gitt ut i  2008 om dette temaet. Menn og kvinner har samme lønn til de er ca. 25 år. Mange tror at vi ikke trenger å jobbe for likelønn, men det viser seg at kvinner fremdeles har 85% i forhold til menns inntekt. Det er viktig at kvinner jobber mest mulig da alle økonomiske rettigheter er knytta til arbeidsinntekten. Siden en del kvinner velger å jobbe deltid, taper de økonomisk på det, noe som kan gjøre det vanskelig for dem seinere i livet, særlig hvis de blir aleneforsørgere av ulike årsaker. De unge kvinnene må være bevisste på at de skal ut å jobbe, og dele fødselspermisjonen med ektemannen/samboeren.

Ingrid Christie, daglig leder i Energirådet Innlandet innledet om «Det grønne  skifte».  Det jobbes mye mot ungdommen. De er lettere å påvirke slik at de tenker miljø i hverdagen, enn de godt voksne. Ingrid Christie var klar på at det blir mye mer ekstremvær framover, derfor må vi gjøre noe NÅ. En av de største utfordringene er transport. Norge bør gå inn for et 0-utslipp når det gjelder transport innen 2030. Biler skal kjøre kun på fornybar energi innen 2020.  Ellers var hun opptatt av at vi kunne se på klimakrisen som en mulighet.

Bioøkonomi er i vinden. Regionale muligheter er bl.a. mer fokus på tre, mer bruk av el-biler. Flere hurtigladere har kommet. Hydrogenbiler er også aktuelt. Det skjer mye positivet med produksjon av nye batterier. Et eks. er Teslabil, som er en dyr bil, men den kan kjøre ca. 50 mil uten å måtte «fylle på» strøm. Flytransport kan også bruke biodrivstoff. Biodrivstoff kan ikke gå på bekostning av verdens matproduksjon.

KS-leder i Oppland, Ivar Odnes innledet om utfordringer i fbm. kommunereformen. I dag er det 135 kommuner som er i gang med en prosess for en sammenslåing. Valdres jobber med en intensjonsavtale. Det blir sak i alle kommunestyrene, og så legges det opp til folkeavstemning. Innen 1. januar 2018 kommer det nasjonale vedtak. Det er imidlertid viktig å se på den enkelte kommune. Det er en gylden anledning til å starte samtaler om hva kommunene har av muligheter, ressurser og fortrinn, og få en gjennomgang av samarbeidsløsninger og hvilke fordeler og ulemper det vil være å endre/slå sammen kommuner der det er vilje til å gjennomføre det. Arbeiderpartiet velger å holde lav profil, og la Høyre og Fremskrittspartiet gjøre jobben.