Meny
Bli medlem

Samvirket Matsentralen er etablert

Sist endret: 27.09.2020
Matsentralen er en felles sentral som vil distribuere fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til personer som kan nyte godt av maten. - Jeg er glad for å få være med å markere at samvirket Matsentralen er blitt en realitet, sier statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet deltok nylig på informasjonsmøte om Matsentralen i Oslo hvor det ble markert at Samvirket Matsentralen er stiftet.

Matsentralen er en felles sentral som vil distribuere fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til personer som kan nyte godt av maten. Matsentralen planlegges åpnet i august-september i år. Prosjektet har bred støtte fra dagligvarehandel og organisasjoner. Nå inviteres matindustrien og utstyrsleverandører med for å bidra med mat, utstyr og kunnskap.

- Jeg er glad for å få være her i dag og markere at samvirket Matsentralen er blitt en realitet, sa Buttedahl. - Matsentralen er et viktig prosjekt, som vår forrige landbruks- og matminister Lars Peder Brekk var sentral i å sette i gang å utrede, sier Buttedahl.

Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet var med i arbeidsgruppen som utredet mulighetene for en matsentral. Gruppen konkluderte med at det er mulig å opprette en matsentral i tråd med dagens regelverk. Matbransjens prosjekt for reduksjon av matsvinn, ForMat, har også bidratt til å utrede matsentralprosjektet.

- Dere har vår fulle støtte til opprettelsen av matsentralen og jeg ønsker dere til lykke med å etablere matsentralen. Jeg vil også oppfordre alle som er her fra matbransjen i dag til å bidra både med mat og penger til matsentralen, sa statssekretær Buttedahl.

- Matsentralen er et tiltak av stor samfunnsmessig betydning. Landbruks- og matdepartementet er svært positive til det brede samarbeidet som er etablert mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner, påpeker Buttedahl.

Arrangørene av møtet var eierne av Samvirket Matsentralen som er Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.