Meny
Bli medlem

Sandefjord satser på Ida Cathrine Nilsen

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Sandefjord Senterpartis årsmøte ble gjennomført med glimt i øyet og gode historier på lur. Her var både ferske medlemmer og veteraner. Det var stor glede over å få på plass en ung listekandidat til kommunevalget 2015. Ida Cathrine Nilsen har sagt ja til å være kumulert som listetopp.

Fylkesleder, Kathrine Kleveland, innledet med Sidsel Mørks ”Vår eneste jord”. Hun presenterte hovedtrekk fra Senterpartiets alternative budsjett, og sa at Senterpartiet vil bruke mindre oljepenger enn de blå-blå, men at vi allikevel klarer å gi mer til fler.

Etter årsmøtesaker og valg ble fungerende leder, Sverre M. Nordkvelle, takket av for sin innsats for Sandefjord Senterparti med gode ord og røde roser. Et nyvalgt styre med Ida Cathrine Nilsen som leder, Lisbeth Horn Bakken og Eidi Hole er klare til innsats. Styret vil suppleres.

Årsmøtet var også tredje og siste kveld i Tenketank Sandefjord, der Vestfold Senterparti har deltatt litt ekstra for å øke aktiviteten og satse på Sandefjord, siden vi ikke har noen inne i bystyret nå. Men det skal det bli endring på med en ung, dyktig dame på topp!

Bystyrelista ellers ble også så godt som ferdig, og det mangler bare noen avklaringer før den er i boks med gode og varierte Senterpartinavn fra Sandefjord.

Det har vært jobbet, blant annnet i gruppearbeid, med aktuelle saker for partiprogram. Dette arbeidet vil styret avslutte. Nå gjelder det å vise Sandefjord hva Senterpartiet kan tilby, - lykke til!

Kathrine Kleveland