Meny
Bli medlem

Sanner refser fylkesmannen i Troms

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg er glad statsråd Sanner er klar på at fylkesmennene ikke har noen hjemmel til å bestemme hvordan kommunene skal legge opp sine utredninger om kommunereformen. Det gjorde fylkesmannen i Troms i brev til Gratangen kommune. Nå har statsråden gitt meg medhold i at det var et overtramp, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget, Heidi Greni.

Fylkesmannen i Troms har i brev til Gratangen kommune bedt kommunen foreta ny behandling av tidsplan og utredningsalternativ for kommunereformen fordi han mener vedtakene de har gjort ikke i tråd med det utredningsansvaret kommunene er gitt.  Heidi Greni har bedt statsråd Sanner svare på hvilken juridisk hjemmel fylkesmannen er gitt for å underkjenne kommunens utredningsplan og for å forutsette at kommunestyret vedtar hvilke andre kommuner det er aktuelt å slå seg sammen med.
 
Fylkesmannen burde brukt en annen formulering enn «forutsetter», sier statsråd Sanner i sitt svarbrev til Greni, og legger til at dette kan tolkes som at fylkesmannen gir kommunen et pålegg.
 
-    Sanner uttaler seg kryptisk, men svaret han gir meg slår fast de fakta jeg etterlyste i saken.  Stortinget har ikke gitt Sanner eller fylkesmennene noen hjemmel for å pålegge kommunene hvordan de skal følge opp kommunereformen.  Kommunene styres av lov, ikke av anmodninger.  Det er ikke bare fylkesmannen i Troms som er på dypt vann i måten de forsøker å overstyre de kommunale prosessene med kommunereformen.  Statsrådens svar på mine spørsmål bør leses nøye av alle fylkesmenn og mange av dem bør justere måten de gjennomfører sin rolle som koordinator av kommunereformen på, sier Heidi Greni.