Meny
Bli medlem

Sanner vil straffe småkommunene

Sist endret: 27.09.2020
Statsråd Sanner har tatt fram riset for å tvinge fram større kommuner. 28. oktober sendte han brev til alle landets kommuner for å formane dem om at de må få fart på arbeidet med kommunereformen. Han presser alle, men det er småkommunene som direkte trues. Småkommunetilskuddet vil bli fjernet etter 2016. Det kan ikke forstås annerledes når han sier at inntektsystement ikke i samme grad som i dag vil kompensere for at små kommuner frivillig velger å stå alene, sier Heidi Greni.

Små kommuner er betegnet av få innbyggere, store avstander og dermed høye kostnader for å sikre infrastruktur og velferdstilbud.  Fjernes småkommunetilskuddet, som gis til kommuner med mindre enn 3.200 innbyggere, vil det være et effektivt press for å få truet gjennom kommunesammenslåinger fordi økonomien blir for vanskelig å håndtere.  Resultatet blir større avstandsulemper og dårligere tjenester for folk i distriktene.  Det kan ikke Senterpartiet akseptere. Fjerner Sanner småkommunetilskuddet i 2016, vil Senterpartiet sørge for at det kommer på plass igjen i 2017.  Da er vi ganske sikkert tilbake i regjeringskontorene og alle de rød-grønne partiene har vært tydelig på at de ikke vil bruke inntektssystemet for å presse fram kommunesammenslåinger.

Sanners enkle virkelighetsforståelse synes å være at kostnadene til skole og eldreomsorg blir mindre om vi får færre kommuner.  Men slik er det jo ikke.  Det blir ikke billigere å gi skole til ungene på Drevsjø om skolesjefens kontor flyttes fra Engerdal til Trysil.  Hjemmesykepleietilbudet i min egen kommune, Holtålen, blir dyrere heller enn rimeligere om sykepleierne skal samles på Røros og kjøre ut derfra.  Sanner får først hentet ut sin beregnende gevinst om folk flytter fra Drevsjø til Trysil, eller fra Holtålen til Røros.

Jeg er glad flere og flere kommuner opplever at regjeringens budskap om at større kommuner vil gi bedre og billigere tjenester, er totalt feil.  Kommune etter kommune som har fulgt Sanners pålegg om å utrede kommunesammenslåing, har konstatert at det er umulig å utrede seg fram til noen gevinst.  De finner ut at det er lite å spare, men mye å tape i nye avstandsulemper og svekket lokaldemokrati.  Sanners store reform tegner til å ende opp i en mikroreform.  Slik sett forstår jeg behovet for økt press for å få reformen gjennom, men han skal ikke lykkes.  Det vil sterke lokalpolitikere med god støtte fra Senterpartiet sørge for.