Meny
Bli medlem

Sanner vil tvinge gjennom kommunesammenslåinger

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringens sentraliseringspolitikk og trusler om tvangsammenslåing av norske kommuner skaper utrygghet og usikkerhet over store deler av landet.

 

 

Av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitisk talsperson.

 

Overprøve et nei

I Stortingets spørretime 5. mars innrømmet kommunalminister Jan Tore Sanner at han vil tvinge norske kommuner til sammenslåing. Hvis tre kommuner sier ja og en kommune sier nei, da bør vi skjære gjennom å overprøve den ene kommunenes nei, sier Sanner. Tidligere har han gitt uttrykk for at  frivillighet  skal legges til grunn for å nå kommunereformens ambisjon om færre kommuner.

Skuffet

Jeg er skuffet, men ikke overrasket, over statsråd Sanners signaler i Stortinget.  Tanken om tvangssammenslåing av kommuner er langt fra ukjent i Høyre. Partiet har tydeligvis lite kunnskap om hvordan landet vårt ser ut og hvordan kommunene har utviklet seg.  På Høyres hjemmesider heter det at : «Dagens kommunegrenser er primært produkt av topografi, kirkesogn og gamle handels- og ferdselsveier».  En ting er at Høyre ikke har tatt inn over seg at vi om lag har halvert antallet kommuner i Norge siden 1960.  Et annet forhold er at mens gjennomsnittskommunen i Norge er på 720 kvadratkilometer, er den på 49  i EU-landene.  Gjennomsnittskommunen i Norge har 11.022 innbyggere, mens den i EU har 5.520.

Høyre respekterer bare ønsket svar

Viktigere enn faktaene om at norske kommuner er store sett i forhold til i Europa forøvrig, er det likevel å få klarhet i om vi kan stole på at Høyre vil respektere folkets og lokalpolitikernes vilje i framtidige prosesser hvor to eller flere kommuner utreder nærmere samarbeid eller kommunesammenslåing.  Nå vet vi svaret.  Det er bare når svaret fra folk lokalt er som Høyre vil det skal være, at partiet vil respektere lokaldemokratiet og folkeviljen. 

Sp vil ha lokale løsinger

Senterpartiet vil ikke frede dagens kommunestruktur.  Vi støtter våre lokalpolitikere som tar diskusjonen om hvordan deres kommune best kan møte framtidas utfordringer og innbyggernes behov; alene, eller sammen med nabokommunene.  Senterpartiet mener imidlertid at løsningene skal finnes lokalt. Frivillighet og lokalt styrte prosesser er et ufravikelig krav fra oss.

 Kommunene avgjørende

Norge har 235 kommuner med under 5000 innbyggere.  Det er bare 11,4 prosent av innbyggerne her i landet som bor i disse kommunene, men de disponerer størstedelen av landarealene våre. Reiseavstanden til kommunesenteret er ofte langt større i de minste enn i de mest folkerike kommunene. Senterpartiet vil opprettholde bosetting over hele landet.  Vår velferd er bygd på utnyttelsen av rike naturressurser.  Framtidens velferd avhenger av at vi holder hele landet i hevd.  Kommunene er avgjørende som tilretteleggere for næringsliv, for utvikling av attraktive lokalsamfunn og for velferdstilbudet til innbyggerne. 

Regjeringa fjerner 500 mill fra næringslivet

Den blå-blå regjeringen, med støtte i Stortinget fra KrF og Venstre, har fjernet over 500 millioner kroner i budsjettstøtte til å styrke næringslivet i distriktene.  Nå lanserer den sammen regjeringen en reform som skal fjerne en stor del av kommunene.  Denne politikken er et angrep både på visjonen om å ta hele landet i bruk og på lokaldemokratiet. Den lokale folkeviljen blir bare respektert når det passer inn i regjeringens politiske plan for Norge.

Sp vil moblisere

Senterpartiet vil slåss mot regjeringens sentraliseringspolitikk og gjøre alt vi kan for å mobilisere flertall mot regjeringen i Stortinget.