Meny
Bli medlem

Satser ikke nok på fengselsplasser

Sist endret: 27.09.2020
- Justisministeren har ikke tatt realitetene i Kriminalomsorgen innover seg i arbeidet med statsbudsjettet. 41 nye fengselsplasser er ikke tilstrekkelig til å ta unna soningskøene, sier Jenny Klinge.

 

Senterpartiets justispolitiske talskvinne på Stortinget mener regjeringen viser manglende handlekraft på området. - Dette er et av flere områder hvor vi nå ser at det er stor avstand mellom retorikk og faktisk handling.

- I retorikk har justisministeren vært klar på at Kriminalomsorgen er satsingsområde. Nå ser vi at han setter store prosjekter på vent, og kommer med en beskjeden satsing med en økning på 41 fengselsplasser på landsbasis. Dette er svakt og alt for lite for å kunne ta unna køene, uttaler stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).

- Statsråden har slått stort opp at man ønsker å sende domfelte til utlandet for soning. Dette har så mange usikre sider ved seg at jeg ikke syns det er betryggende at regjeringen setter sin lit til at dette ordner seg. I tillegg er dette noe som også vil ta tid å realisere. Det blir ikke flere fengsler i Norge av å sende domfelte til utlandet for soning. Vi må sette i gang med å planlegge og bygge flere fengselsplasser i Norge, uttaler Klinge.