Meny
Bli medlem

Satser på full støtte til Sps forslag om 1 time daglig fysisk aktivitet i skolen

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg er glad for at flertallet i KUF-komiteen støtter Senterpartiets forslag om å innføre én time fysisk aktivitet daglig i løpet av skoledagen, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talskvinne, Anne Tingelstad Wøien.

 

Stortingets KUF-komité har nettopp avgitt innstilling til et representantforslag fra Senterpartiet. Alle partiene uttrykker at de er positive til at alle skoler skal legge til rette for daglig fysisk aktivitet, men ikke alle partiene står bak de konkrete forslagene i innstillingen som sier at man ønsker å innføre en ordning som sikrer elever minst en time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall.

- Jeg håper Venstre, Høyre og FrP stemmer for å innføre en ordning i løpet av året og følger opp det de har sagt tidligere. Dette er ikke noe vi kan «vente og se» med, avslutter Tingelstad Wøien, inaktivitet og økende problemer med vekt blant barn- og unge er urovekkende.

 

Innstilling med forslagene:

 

Fakta:

Kun 50 % av 15-åringene er fysisk aktive 60 minutter daglig, og en OCED-rapport fra 2009 plasserer Norge blant den tredelen av landene som har lavest fysisk aktivitetsnivå blant 11 - 15 åringer. Sammenlignet med aldersgruppen 65 - 85 år bruker 15- åringene en større del av dagen til stillesitting. Vi ser nå en utvikling i den vestlige verden hvor barn og unge for første gang står i fare for å leve kortere enn sine foreldre.

Timen kan bestå av kroppsøving, rettighetsfestet tid til fysisk aktivitet eller fysisk aktivitet innen øvrige fagtimer.

I Danmark er det allerede innført krav om fysisk aktivitet daglig for alle elever i folkeskolen.

For elevene i den Danske folkeskolen vil det si at de hver dag får 45 minutter fysisk aktivitet enten som en integrert del av andre fag, som korte sekvenser med fysisk aktivitet i løpet av skolehverdagen, eller som en del av kroppsøvingsfaget. Det er opp til hver enkelt skole hvordan man følger opp kravet om 45 minutter fysisk aktivitet om dagen.