Meny
Bli medlem

Satser på prosjekter mot matsvinn

Sist endret: 27.09.2020
- Vi bidrar med dette til økt oppmerksomhet, kunnskap og samarbeid langs hele verdikjeden, noe som er avgjørende for å redusere kasting av mat, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Landbruks- og matdepartementet har tildelt 800.000 kroner til to prosjekter mot matsvinn. Næringslivets prosjekt mot matsvinn, ForMat, er tildelt 500.000 kroner. Det er i tillegg tildelt 300.000 kroner til opprettelsen av en matsentral i Oslo.

Matavfall, restemat
Matavfall, restemat (Foto: Colourbox)

- Vi bidrar med dette til økt oppmerksomhet, kunnskap og samarbeid langs hele verdikjeden, noe som er avgjørende for å redusere kasting av mat, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

ForMat
Landbruks- og matdepartementet tildeler 500.000 kroner til ForMat-prosjektet, som gjennomfører ulike tiltak som systematisk kartlegging av matavfallet, nettverkssamarbeid mellom bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljøer og satsing på kommunikasjon om forebygging av matavfall. Prosjektet har god forankring i næringslivet.

- ForMat-prosjektet har som mål å redusere mengden nyttbart matavfall med 25 prosent fra 2009 til 2015. Jeg forventer at aktørene i verdikjeden vil bidra slik at dette målet nås, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Oppretter matsentral i Oslo
Landbruks- og matdepartementet har videre tildelt 300.000 kroner til etablering av en matsentral i Oslo. Matsentralen som skal åpnes i september 2013, skal være en felles sentral som vil distribuere fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til personer som kan nyte godt av maten.

- Etablering av en matsentral i Oslo er et tiltak av stor samfunnsmessig betydning. Landbruks- og matdepartementet er svært positive til det brede samarbeidet som er etablert mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner. Jeg vil oppfordre alle fra matbransjen til å bidra både med mat og midler til matsentralen, sier landbruks- og matminister Slagsvold Vedum.