Meny

Selfangst snart historie

Sist endret: 16 03 2017

Regjeringen ser ingen verdi i å drive selfangst. Det betyr at all støtte til slik virksomhet fjernes. Dyrevernorganisasjonene toer sine hender over å kunne innkassere nok en seier.

 

 

SLUTT FOR NORSK SELFANGST.

 

I statsbudsjettet for 2015 setter Høyre/Frp – regjeringen en strek over norsk selfangst. Næringen har en vanskelig situasjon på grunn av urimelige internasjonale sanksjoner mot norske selprodukter.

Dyrebeskyttelsen uttrykker glede for at støtten til selfangsten strupes. Dyrevernerne i NOHA jubler.

Norges fiskarlag kaller forslaget om å kutte støtten på 12 millioner for dramatisk.

Norges fiskarlag sier: "Vi har en unik fangsttradisjon som med et pennestrøk nå kan ende med å bli avviklet.  Det som er spesielt urovekkende er at regjeringen samtidig bidrar til å fjerne et av de store kompetansemiljøene på drift i arktiske miljø".

I 2010 støttet et samlet storting opp om selfangstnæringen da stortingsmeldingen om sjøpattedyr ble behandlet. Nå har altså regjeringspartiene snudd. Nå er det viktig hva Venstre og Krf. gjør i Stortinget.

Nordland Senterparti mener det er viktig å holde bestanden av sel nede på et forsvarlig nivå. Sel spiser mye fisk og er uheldig i forhold til kveiser i fisk m.m.

Men det viktigste er at kunnskapen om fangst i arktiske farvann vil forsvinne. Den vil det bli vanskelig å etablere på nytt, når det blir aktuelt.

Det er direkte oppsiktsvekkende at den blåblå regjeringen legger seg flate for ekstreme dyrevernere i EU. Det kan vi vel ikke akseptere? At det er nasjonaløkonomiske grunner til fjerning av 12 millioner, er lite troverdig. Det er nok mer et nytt ledd i å svekke distriktsnæringene, noe som preger Høyre og Frp i regjering.

 

 

Monika Sande, fylkesleder Nordland Sp

Jon Tørset, gruppeleder.