Meny

Selvmord på sakskartet i Fylkestinget

Sist endret: 16 03 2017

Nå begynner også politikerne å interessere seg for de som sliter med psyken sin, og velger bort livet sitt. På det siste tinget i denne fylkestingsperioden, kom nemlig forslag om å ta fatt i problemetikken og gjøre noe med det, - på bordet. ikke bare er det vilje til å lage en handlingsplan om hjelpetiltak, det foreslås å avsette 3,5 millioer kroner til formålet.

                                                       Penger på bordet til handlingsplan mot selvmord.

 

Vi har ingen å miste, derfor prioriteres det nå penger til handlingsplanen mot selvmord, dette forteller SVs gruppeleder Marit Tennfjord på vegne av fylkestingsgruppene til AP, KrF, SP og SV.

Vi er ganske sikre på at fylkestinget forøvrig vil støtte opp både om planen, og om at det skal settes av penger til dette legger Jon Tørset, gruppeleder for SP til.

Mennesker som har selvmordstanker behøver beskyttelse og hjelp, og det er et samfunnsansvar å legge til rette for å utruste hjelpere til å fange opp utsatte enkeltmennesker. Dette samfunnsansvaret vil vi være med å ta, fortsetter Marit Tennfjord gruppeleder i SV.

 

I møte med denne problematikken kan man føle seg svært maktesløs, men  fylkestinget i Nordland har bestemt seg for å ta fatt i problemet og Jon Tørset, gruppeleder for SP, forteller at man nå foreslår å avsetter 3,5 mil.l fra årsoppgjøret til tiltakene i handlingsplanen.

I sin tid tok representanten Ingeborg Steinholdt, fra Rødt dette spørsmålet opp i et privat forslag. Ingeborg skal ha honnør fordi hun satte saken på kartet, sier SVs Marit Tennfjord.

Fylkestinget har støttet helhjertet opp og fylkesrådet har utarbeidet en god handlingsplan.

At vi også viser vilje til handling ved å foreslå penger til å gjennomføre tiltak i handlingsplanen, håper og tror vi også at fylkestinget vil støtte, avslutter Jon Tørset SP.

Penger på bordet til handlingsplan mot selvmord.

Vi har ingen å miste, derfor prioriteres det nå penger til handlingsplanen mot selvmord, dette forteller SVs gruppeleder Marit Tennfjord på vegne av fylkestingsgruppene til AP, KrF, SP og SV.

Vi er ganske sikre på at fylkestinget forøvrig vil støtte opp både om planen, og om at det skal settes av penger til dette legger Jon Tørset, gruppeleder for SP til.

Mennesker som har selvmordstanker behøver beskyttelse og hjelp, og det er et samfunnsansvar å legge til rette for å utruste hjelpere til å fange opp utsatte enkeltmennesker. Dette samfunnsansvaret vil vi være med å ta, fortsetter Marit Tennfjord gruppeleder i SV.

I møte med denne problematikken kan man føle seg svært maktesløs, men  fylkestinget i Nordland har bestemt seg for å ta fatt i problemet og Jon Tørset, gruppeleder for SP, forteller at man nå foreslår å avsetter 3,5 mil.l fra årsoppgjøret til tiltakene i handlingsplanen.

I sin tid tok representanten Ingeborg Steinholdt, fra Rødt dette spørsmålet opp i et privat forslag. Ingeborg skal ha honnør fordi hun satte saken på kartet, sier SVs Marit Tennfjord.

Fylkestinget har støttet helhjertet opp og fylkesrådet har utarbeidet en god handlingsplan.

At vi også viser vilje til handling ved å foreslå penger til å gjennomføre tiltak i handlingsplanen, håper og tror vi også at fylkestinget vil støtte, avslutter Jon Tørset SP.