Meny
Bli medlem

Senking av kravet for egenkapital, fjerning av dokument avgift og indeksregulert BSU

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Fylkesleder i Rogaland Senterungdom Hanne Marte Vatnaland holdt innlegg under landsmøte på vegne av Rogaland Senterparti. Med fokus på ungdom og boligmarkedet.
Eg møter elever på vgs og til og med ungdomskule som er bekymra for om de noen gang skal få råd til å eige sitt eget hjem. Eg meiner det er absurd at ungdom i vårt rike land skal uroe seg for boligpoltikken. Sp må være det partiet som tar grep for å rette tiltakene mot de som har mistet muligheter til å kjøpe bolig.

Den pengesterke 50.åringer har ingen problemer med å hoste opp 15% egenkapital. Den prosenten rammer ene og alene unge førstegangskjøpere. Me får dessuten et gap mellom de som har foreldre som kan hjelpe til, og de som ikke har det. For det er urealistisk å spare opp den summen 15 % utgjør av skyhøye boligpriser, om en vil prioritere å investere i utdanningen sin og være fultidstudent uten å måtte ha en jobb ved siden av. Disse vil få seg gode jobber med solid inntekt og være plenty betalinsdyktig. Derfor bør landsmøte støtte endringsforslag 162 og redusere kravet om egenkapital til 10 %.
 
På toppen av den av den høye boligprisen kommer så dokumentavgiften på 2,5 %, og det sier seg selv at det er betydelig høyere enn det dokumentomkostningene faktisk er. Om vi mener at det må blir lettere å komme inn på boligmarkedet, og om vi mener at det må bygges flere boliger må vi støtte endringsforslag 161 og fjerner dokumentavgiften. En så høy avgift på et så høyt beløp er IKKE å løse noen bolig krise.
 
Heving av BSU nivået er en evig kamp blant annet for ungdomspartiene som kjempes mye saktere enn boligprisene stiger. Det har resultert i at vedien av en fult oppspart BSU-konto er lavere enn noen gang ift til boligprisen. Eg oppfordrer derfor landsmøte til og gjøre debatten om BSU-nivået overflødig og støtte endringsforslag 130 om å regulerer BSU nivået etter boligprisindeks slik at BSUnivået hele tiden utgjør en fast andel av boligprisen.

Se hele innlegget her
http://new.livestream.com/webcastno/senterpartiet/videos/15680121