Meny
Bli medlem

Senterkonferansen 2015

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Buskerud Sp inviterer til konferanse og fest på Kongsberg lørdag 10. og søndag 11. januar. Fire tema: Folkestyrereform eller maktsentralisering, Trygg mat; uten antibiotika resistente bakterier og GMO, Klima ?konsekvenser for beredskap og norsk næringsliv, Trygt arbeidsliv ? hva skjer ? hva gjør vi?

Vi har fått mange påmeldinger, men det er fortsatt plasser igjen. Buskerud Senterparti ønsker medlemmer og Sentervenner hjertelig velkommen!

Pris pr deltaker på enkeltrom kr. 1350,-  dobbeltrom 1250,-

Dagpakke lørdag 150,-. Søndag 500,- inkl lunsj. Senterungdommer ½ pris.

Påmelding til fylkeskontoret, [email protected]
– sms 91358414 seinest 27. desember 2015
Spørsmål kan rettes til fylkeskontoret eller Per Olaf Lundteigen, tlf 91514277

PROGRAM:

Senterkonferansen 2015

Lørdag 10. og søndag 11. januar på Quality Hotel Grand, Kongsberg.

Lørdag

Kl. 12.30               Velkommen v/ fylkesleder Kari Anne Sand

Per Olaf Lundteigen leder konferansen.

Tema 1. Folkestyrereform eller maktsentralisering?

Kl. 12.45               Heidi Greni Stortingsrepresentant, leder i Senterpartiets utvalg for reformer i  kommunesektoren.

Olav Skinnes 1. kandidat fylkestingslista BSPs folkestyrestrategi, oppgavefordeling; kommune – fylke - stat.  

Kl. 13.45               Spørsmål

Kl. 14.00               Pause

Kl. 14.15               Tema 1. fortsetter

Folkestyrereform eller maktsentralisering - Hvem skal bestemme i landet?

Viel Jaren Heitmann, leder Buskerud Senterungdom

Steinar Ness, sjølvstendig næringsdrivende med sau og rådgjeving; Kommunal beredskap

Eli Hovd Prestegården, Hva er situasjonen i egen kommune

Og flere forberedte innlegg på 3 min fra kommuner og fylkeskommunen

Kl. 15.00               PANELDEBATT                 

Kl. 15.30               Pause

Kl. 16.00 Tema 2 Trygg mat; uten antibiotika resistente bakterier og GMO

                                Dag Berild, overlege infeksjonsmedisinsk avd. UiO.

Tore Midtvedt, prof. Mikrobiell økologi (Karolinska Institutet, Se)

Kl. 16.50               Ine Wigernæs, PhD, fysiolog

Bondens hverdag v/Egil Hoen, leder B. Bondelag

Kl. 17.35               Spørsmål og diskusjon

Kl. 18.30               Avslutning av dagens program

Kl. 19.30              Senterfest med spill, kåseri og middag

Søndag

Kl. 9.00 Tema 3 Menneskeskapte klimaendringer –konsekvenser for beredskap og norsk næringsliv.

Inger Hanssen-Bauer, leder ved Norsk klimaservice-senter; klimaendringer i Norge.

Skogselskapets strategi til de grønne skiftet v/Johan C. Løken

Marianne Lie, Forum for miljøteknologi. Grønn omstilling av næringslivet.

Kl. 10.00               Spørsmål

Kl. 10.30               Pause

Kl. 11.00 Tema 4 Trygt arbeidsliv – hva skjer – hva gjør vi – midlertidige ansettelser?

(Prop. 39 L fra arbeids og sosialdepartementet endringer i arbeidsmiljøloven). http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/regpubl/prop/2014-2015/Prop-39-L-20142015.html?id=776792

Ingeborg Eliassen bokaktuell med «HARDE TIDER det nye arbeidslivet i Europa»

Roar Eilertsen, Defacto EØS-avtalen: Konsekvenser og mottiltak for å sikre et jamnbyrdig arbeidsliv.

Mette Nord leder av Fagforbundet; fagbevegelsens roll.

Per Madsen leder Lastebileierforbundet, tiltak for å sikre rettferdig konkurranse.

Rune Isachsen leder Isacsengruppen Hvordan sikre sunne arbeidsforhold i bygg og anlegg.

Kl. 12.20               Debatt

Kl. 13.00               Avslutning av konferansen og lunsj.

KLP v/ Rune Roalkvam og Jan Einar Tverberg vil være tilstede på konferansen for informasjon

Buskerud Senterparti ønsker deg hjertelig velkommen!

Pris pr deltaker på enkeltrom kr. 1350,-  dobbeltrom 1250,-

Dagpakke lørdag 150,-. Søndag 500,- inkl lunsj. Senterungdommer ½ pris.

Påmelding til fylkeskontoret, [email protected] – sms 91358414 seinest 27. desember 2015