Meny

Senterkonferansen 2016

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti arrangerer den tradisjonsrike Senterkonferansen 9.-10. januar, og det er fortsatt plasser igjen. Påmeldingsfristen er 4. januar - til [email protected] evt. 91358414. Vi ønsker velkommen!

Senterkonferansen 2016

Lørdag 9. og søndag 10. januar på Quality Hotel Grand, Kongsberg.

Dag 1

Kl. 12.00                     Lunsj på Jonas B Gundersen, Nymoens Torg 10 Kongsberg for de som har lyst; Pizza og salatbuffet 139,- pr. person.

Kl. 13.00          Frammøte og registrering

Kl. 13.30          Velkommen v/ fylkesleder Kari Anne Sand

Per Olaf Lundteigen leder konferansen

Kl. 13.40         Tema 1 Kommunereform, sjukehusplan og ungdoms psykisk helse.

                                    Kommunereform og sjukehussentralisering. Hva lærte vi av valgkampen som kan være nøkkel til framgang v/ partileder Trygve S. Vedum

                                    Senterpartiets alternative helse og sjukehusplan v/Stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

                                    Ungdoms psykiske helse og mobbing v/Bodil Jenssen Houg, Mobbeombud Bfk

                                    Spørsmål og diskusjon

Kl. 15.15                     Pause

Kl. 15.30         Tema 2 Annerledeslandet som ikke er seg selv nok. Hva er vår plan? Hvordan hjelper vi best flyktningene. De stor linjene og de konkrete eksemplene!

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Med eventuelle spørsmål?

 

Kl. 16.00          Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen

Sylo Taraku, LIM Likestilling-Integrering og Mangfold http://www.limnett.no/

Solfrid Borge, ordfører Ullensvang, kommunalt drevet asylmottak erfaringer og tilrådinger.

Oddvar Grøthe, ordførere i Hemsedal; Våre erfaringer med flyktningmottak.

Svein Ludvig Larsen; Øvre Eiker viser ansikt, gruppeleder for SP

Kl. 17.15          Spørsmål og diskusjon

Kl. 18.00          Avslutning av dagens program

Kl. 20.00          Senterfest med middag og innslag, Olav Skinnes leder ved bordet

Flesbergordføreren på Kongsberg marken og        

Vinner av farmen 2015 Eilev Bjerkerud      

Dag 2

Kl. 9.00           Tema 3 Digital allemannsrett, Tilbudsstyrt utbygging til alle husstander i Buskerud. Nødvendig organisatoriske og regulatoriske endringer.

Per Morten Hoff tidligere direktør i IKT-Norge

Jon Birger Ellingsen, Viken Fiber (Energiselskapet Buskerud)

1-2 innledere til, ikke er helt klare.

Spørsmål

Kl. 10.30          Pause (utsjekkpause)

Kl. 10.50          Ingebrigt Steen Jensen

                        Erling Laugsand, leder Senterungdommen «-----Politisk tema»

Kl. 11.30         Tema 4 Konsesjonslov og Odelslov, eiendomsrett til bruk av land (landbruk). Rettigheter og plikter, historiske linjer i lovens utvikling.

            Oversikt over konsesjonslovgivningen: 

Kåre Selvik tidligere ekspedisjonssjef i LMD. 

Høyre vil fjerne Konsesjons og Odelsloven. Hva bør SP gjøre?

1 innleder til

Drøfting av konsesjons- og odelslovens rolle i framtidssamfunn.

Kl. 12.10          Spørsmål og diskusjon

Kl. 12.50          Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen avrunder konferansen

Kl. 13.00         Lunsj (på hotellet) og hjemreise