Meny
Bli medlem

Senterkvinnene - temamøte

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Buskerud Senterkvinner inviterer til åpent møte 16. november 2015 på Statens Hus i Drammen, kl. 18-20.00 Tema: Antibiotika resistente bakterier, hvordan stopper vi spredning? Situasjonen i Vestre Viken - konsekvenser for pasienter, fagfolk og økonomi og Levende jord

Antibiotika resistente bakterier, hvordan stopper vi spredning?

16. november 2015 på Statens Hus i Drammen, kl. 18-20.00

Program:

Antibiotika resistente bakterier, hvor alvorlig er situasjon

v/Dag Berild, overlege infeksjonsmedisinsk avd. UiO, 20 min

ituasjonen i Vestre Viken - konsekvenser for pasienter, fagfolk og økonomi

v/ Mette Walberg, Smittevernoverlege i Vestre Viken, 20 min

Levende jord v/Øystein Haugerud,

Fylkesmannens landbruks og miljøvernavdeling, 20 min

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen om tema, 5 min

 

Leder i Buskerud Senterkvinner Ingun N. Omholt leder møte

Enkel servering!

 

 

 

 

Arrangør Buskerud Senterkvinner

Ingun N. Omholt (leder BSK)

Tlf; 92435369

Antibiotika resistente bakterier, hvordan stopper vi spredning?

16. november 2015 på Statens Hus i Drammen, kl. 18-20.00