Meny
Bli medlem

Senterpartiet advarer mot økte forskjeller etter hvor folk bor

Sist endret: 27.09.2020
Sps kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, advarte i Trontaledebatten i dag mot en politikk som vil føre til sterkere sentralisering og større forskjeller i velferdstilbudet mellom rike og fattige kommuner.

 

 

- Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av skatteinntekter fra innbyggerne og det lokale næringslivet, altså blir det mindre til utjevning mellom kommunene etter utgiftsbehov.  Vi har fått en regjering som vil føre en politikk for økte forskjeller i skoletilbud, eldreomsorg og sosiale tjenester etter hvor folk bor og hvor høye inntekter innbyggerne i lokalmiljøet har, sa Heidi Greni, og viste til at dette vil være et brudd med den velferdspolitikken landet har ført under den rød-grønne regjeringen.

 

Heidi Greni viste til at et samlet Storting i vår var enige i målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret her i landet.  Hun forutsatte derfor at Regjeringen vil møte motstand i sitt opplegg for kommunereform og i svekkelsen av de distriktspolitiske virkemidlene som fylkeskommunene forvalter i samarbeid med Innovasjon Norge.

- Senterpartiet blir ikke part i en kommunereform som ikke er forankret hos de som  berøres.  Innbyggerne må høres og ha siste ord i saken.  Senterpartiet vil ikke gå bort fra frivillighetsprinsippet når det gjelder sammenslåing av kommuner, sa Greni.