Meny

Senterpartiet advarer mot regjeringens sentraliseringsiver.

Sist endret: 16 03 2017

.

 

 ADVARER MOT REGJERINGENS SENTRALISERING.

Med 27 mot 21 stemmer fikk Senterpartiet vedtatt en uttalelse mot regjeringen sentraliseringspolitikk. Dette skjedde i fylkestinget forleden.

Frp og Høyre stemte mot. Uttalelsen var som følger:

 I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 foreslås det en reduksjon i bevilgningene til

distrikts- og regionalpolitikk på 10,2 %. Regjeringen har kuttet næringsstøtte til distriktene

med 30 %, eller 750 mill kr på to år. I tillegg må kommuner med lav befolkningsvekst og

befolkningsnedgang betale hele regninga for økt vekst i vekstkommuner.

Økningene i samlet ramme til kommuner og fylkeskommuner øker langt mindre enn lønns- og

prisstigningen. Økningene i rammetilskuddet er på1,8%.

Mange kommuner har også reduksjoner i skatteinngangen.

Universitetet i Nordland og høgskolene i fylket får ikke de rettmessige bevilgninger til

forskning. I hovedsak går bevilgningene til de store universitetene sørpå.

Økt registreringsgrense for merverdiavgift fra 50000 kr til 150000 kr vil redusere

lønnsomheten for småbedrifter og små gårdsbruk.

Nødetatene; politi, brannvesen og 110 - sentralene blir også omorganisert med en

sentraliserende effekt.

Når så regjeringen legger til grunn at en rekke kommuner skal slå seg sammen, om nødvendig

med tvang, så synes det å bli en sumeffekt som gir en storstilt sentralisering.    

Nordland fylkesting ber Stortinget kreve en helhetlig utredning av den sentraliserende effekt disse sakene vil ha.

 

Jon Tørset

Senterpartiet.