Meny
Bli medlem

Senterpartiet aksjonerte for pendlerne

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet mener det er urimelig at pendlerne skal bli budsjettapere. Den blåblå regjeringens systematiske kutt i pendlerfradraget de tre siste årene har fått senterpartister til å reagere. Torsdag morgen aksjonerte de flere steder rundt om i landet.

-    Senterpartiet ønsker at folk skal ha frihet til å velge både hvor de vil bo og hvor de vil jobbe. Skal man oppnå det er det for mange helt nødvendig å pendle, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, som selv aksjonerte på Kongsvinger.

Senterpartilederen kom også i forbindelse med aksjonen med forslag om et pendlerløft, Senterpartiets første lekkasje fra deres alternative budsjett som blir lagt frem i november.

-    Senterpartiet ønsker å sette bunnfradraget til 15 000, å innføre én kilometersats for alle pendlere på 1,60 kroner per kilometer, i stedet for dagens to satser på 1,50 kr og 0,70 kroner. Pendlerne utgjør en stor andel av befolkningen og de er med på å holde hjulene i gang over hele landet. De fortjener bedre enn regjeringens politikk, sier Vedum.
I Drammen, Fredrikstad, Stjørdal og Meland aksjonerte Senterpartiet i protest mot regjeringens forslag i årets statsbudsjett å heve bunnfradraget fra 16 000 til 22 000 kroner per år. Dette forslaget vil føre til at mange faller ut av ordningen med pendlerfradrag.

-    Dette vil gi en gjennomsnittlig skatteøkning på 1350 kroner per pendler og det vil føre til at 125 000 færre pendlere vil få fradraget, sier Vedum.
Med forslaget til regjeringen vil pendlere som pendler kortere enn 64 kilometer tur/retur daglig miste pendlerfradraget. I dag er grensen på 46 kilometer tur/retur.