Meny
Bli medlem

Senterpartiet avviser økonomisk tvang i kommunereformen

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringens forslag om å svekke økonomien i kommuner som ikke vedtar kommunesammenslåing, vil ikke overleve 2017, som er året nytt inntektssystem for kommunene skal virke fra. Senterpartiet skal klare å slå forslagene om nye tvangsgrep i kommunereformen tilbake

Enten ved at vi får stortingsflertallets støtte til å avvise regjeringens opplegg allerede i år, eller ved at en ny regjering etter stortingsvalget neste år trekker tilbake de urimelige grepene for å true kommunene til sammenslåing ved å kutte i inntektene deres.

Jeg forstår at nervene er på høykant i Høyre og Fremskrittspartiet. Det er over to år siden kommunereformen ble lansert, men entusiasmen uteblir blant innbyggerne og lokalpolitikerne. Nå setter statsråd Sanner inn alle sine krefter på å komme i mål. Da reformen ble presentert var visjonene å komme ned mot 100 kommuner. Reformen er senere devaluert kraftig og statsminister Solberg sier at kommer vi under 400 kommuner etter reformslutt, er hun ganske tilfreds. 

Status ved inngangen til det nye året er at flere og flere kommuner stopper hele reformarbeidet fordi utredningene viser at innbyggerne og de lokale velferdstjenestene er best tjent med å fortsette som eget kommune. Det har fått regjeringen og deres støttespillere på Stortinget til å sette inn en serie av tiltak som skal presse kommunene til å gi etter. Eksempler på dette er:

  • Regjeringen foreslår en omlegging av inntektssystemet for kommunene hvor kommunesammenslåing gir stor gevinst. Tidligere har det vært sagt at inntektssystemet ikke skal påvirkes av kommunereformen.

  • Statsråd Sanner delte ut 2 millioner i julegave Larvik og Lardal etter at de vedtok sammenslåing og sa han hadde litt mer penger om andre kom raskt etter.

  • Stortingsflertallet, H, FrP, KrF og V, foreslår å flytte 50 millioner fra bevilgningene til fylkesveier over til veibevilgninger til kommuner som vedtar sammenslåing. Penger til dårlige veistrekninger skal overføres til kommuner som slår seg sammen.

  • Fylkesmennene er instruert om å gi forslag til kommuneinndeling uavhengig av kommunenes egne vedtak.

Statsråd Sanner sier fortsatt at kommunereformen er basert på frivillighet og lokale prosesser. Sannheten er at nå brukes pisk og gulrot for å presse kommunene til å sette lokaldemokratiet til side. Senterpartiets krav om lokale folkeavstemminger vil Sanner ikke høre om. De gir bare mer sand i et svakt maskineri. Nå er det ikke folkeviljen som skal høres, men regjeringens beskjeder til kommunene.

Til lokalpolitikere som nå fortviles over regjeringens forslag om å bruke inntektssystemet for å tvinge fram kommunesammenslåinger:  Regjeringen og statsråd Sanner vil ikke lykkes! Det skal Senterpartiet sørge for.

Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson

Kontakttlf. 997 27 978