Meny
Bli medlem

Senterpartiet- et sentrumsparti!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Miljøpartiet de grønne ved Jon Ingebretsen stiller i TA 8.6 spørsmål om hvor Senterpartiet står i politikken. Jeg kan herved opplyse om at Senterpartiet er et sentrumsparti- som henter det vi mener er det beste fra venstre og høyresiden i norsk politikk. At dette er en så stor overraskelse for Miljøpartiet de grønne ved den rutinerte politikeren Jon Ingebretsen må jeg si er litt underlig, skriver Heidi Herum i sitt tilsvar.

 

Jeg registrerer at Miljøpartiet de grønne og Senterpartiet har to forskjellige definisjoner på «det grønne skiftet». I bunn og grunn handler dette slik jeg ser det, om grunnleggende ulike verdier i forhold til det å ta naturen i bruk. Å ta i bruk skau, vann, vind og andre fornybare energikilder i samfunnets tjeneste er i Senterpartiets ånd.  At Miljøpartiet de grønne velger og henge alle avgjørelser de er uenige med Sp i  til dette begrepet, får stå for deres regning. Det er uansett beklagelig at «det grønne skiftet» blir utvannet til å gjelde alt som har med natur å gjøre. For meg og Senterpartiet står dette begrepet for en politikk som handler om å erstatte fossile energikilder med fornybare energikilder. For å lykkes med det må vi politikere jobbe med rammebetingelser og legge til rette for at næringsliv og industri kan ta steget fra forskning og ut i både nye og eksisterende markeder.

Som Ingebretsen så korrekt selv skriver- men velger og ikke etterleve selv- det er god folkeskikk å framsnakke det en selv tror på og jobber med, framfor å angripe andre. I så hensende kan jeg fortelle at jeg sammen med et enstemmig Hovedutvalg for næringsutvikling i TFK har hatt gleden av å være med å støtte Bioøkonomi Telemark. Prosjektet med utgangspunkt i Fyresdal Næringshage er eksempel på hvordan Senterpartiet ønsker å jobbe mot det grønne skiftet. Prosjektet som omhandler potensiale innen bioøkonomi i Telemark. Med utgangspunkt i både skau, vann, landbruk og foredling skal det jobbes intensivt i 2 år for å bla kartlegge flaskehalser for bioøkonomisk aktivitet i Telemark og utvikle konkrete utviklingscase. Hovedpoenget er at næringsutvikling og arbeid med klima går hånd i hånd- og at vi får nyttiggjort oss de fortrinn vi har i fylket.

Framtida kommer- enten vi vil eller ikke. Da gjelder det å ta i bruk forskning og få i gang utvikling framfor å sette seg ned å ønske seg tilbake til treski og vadmel. Naturen er til å brukes- men ikke brukes opp.

For ytterligere diskusjon på temaet er Miljøpartiet de grønne hjertelig velkomne på en kopp svart skaukaffe.

Beste hilsen, Heidi Herum

Ordførerkandidat Bamble Senterparti

6 kandidat Telemark Senterp