Meny
Bli medlem

Senterpartiet foreslår 445 millioner mer til landbruket

Sist endret: 27.09.2020
Når jordbruksoppgjøret skal behandles i Stortinget 10.juni kommer Senterpartiet til å fremme forslag om å øke budsjettmidlene med 445 millioner kroner utover det som ligger i inngått avtale. Dette tilsvarer det landbruksorganisasjonene krevde i årets oppgjør.

-          Med dette forslaget ønsker vi å ta et tydelig oppgjør med FrP, H, KrF og V. De vedtok i fjor at inntektsmålet for jordbruket er prosentvis lik vekst som andre grupper, noe som de nå ikke følger opp. Senterpartiet ønsker en sterkere innsats på norsk matproduksjon, derfor vil vi legge frem et eget forslag om et nytt inntektsmål basert på kronemessig lik inntektsutvikling, og en tetting av inntektsgapet til andre grupper, sier Geir Pollestad, leder av Næringskomiteen på Stortinget og stortingsrepresentant for Senterpartiet.
 
Senterpartiet har lenge vært klare på at de er skuffet over rammene i jordbruksoppgjøret som Høyre og FrP har lagt frem. Senterpartiet varsler derfor at de vil fremme en rekke andre forslag i tillegg til endringen i budsjettmidler.
 
-          Senterpartiet vil ha en egen kraftfull investeringspakke utenfor rammen av jordbruksoppgjøret. Skal vi nå målene om norsk matproduksjon på norske ressurser kreves det større grep, sier Pollestad.
 
Pollestad opplyser at Senterpartiet primært vil stemme for sitt forslag i behandlingen av jordbruksoppgjøret, men at de subsidiært ikke vil stemme mot den fremforhandlede avtalen mellom Bondelaget og staten.