Meny
Bli medlem

Senterpartiet foreslår bedre energimerking

Sist endret: 27.09.2020
I dag fremmer Senterpartiet forslag i Stortinget om at energimerkeordningen for bygninger skal endres. Endringen skal sikre at også bygninger som velger fjernvarme som energiløsning skal kunne oppnå energikarakter A, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Marit Arnstad.

Dagens innretning av Energimerket har i noen tilfeller gitt en utilsiktet virkning som fører til at en del prosjekter ikke velger fjernvarme der fjernvarme er den beste løsningen, fordi bygget ikke kan oppnå energikarakter A.

-    Energieffektivisering er viktig for å begrense klimagassutslippene. Som en del av klimaforliket skal oljefyring i husholdninger og til grunnlast utfases før 2020. Energimerkeordningen er et viktig virkemiddel for økt bevissthet om energibruk i boliger og bygninger, sier Marit Arnstad som er energi- og miljøpolitisk talsperson i Senterpartiet

I områder der det er infrastruktur for fjernvarme, er fjernvarme en god og langsiktig løsning for oppvarming av bygg. Med fjernvarme er det mulig å utnytte energi som ellers ville vært uutnyttet, som spillvarme fra avfallsforbrenning og industri, flis fra skogsindustri eller varme fra omgivelser og sjøvann.

-    Det er bred enighet mellom de politiske partiene om at dette er en viktig endring for å gjøre energimerkeordningen mer troverdig og relevant, og jeg regner med at det blir flertall for forslaget, sier Arnstad.