Meny

Senterpartiet i posisjon

Sist endret: 20 03 2017
Etter valget har vi i Senterpartiet arbeidet for at alle som stemte på oss skal være fornøyd med det også om fire år. I sonderinger med dagens posisjon av H, FrP og KrF fant vi ut at det alt i alt ikke var et klima sterkt nok til å bygge et samarbeid videre på.

I samtalene med Ap, KrF, SV, MDG og V var det en annen stemning, og et oppriktig ønske om å få til noe sammen på tross av en del ulikheter mellom partiene. Vi har laget en samarbeidsavtale på grunnlag av mange saker hvor vi ønsker å gå i samme retning. Samtidig har vi respekt for våre partiers ulikheter.

Vi er glade for å få støtte for å videreutvikle innholdet i SFO, og utrede innføring av aktivitetsskole etter modell inspirert av Oslo. Vi er også enige om å ikke endre dagens ordning for søndagsåpne butikker i Enebakk. Dette er viktige saker for Senterpartiet.

Noen av våre velgere har vært redde for at Sp nå «er bundet på hender og føtter» i rovdyrpolitikk og når det gjelder spørsmål om etablering av nasjonalpark i Østmarka. De bør ikke være bekymret! Når det gjelder ulv så er alle partiene enige om å jobbe for at støtte til forebyggende og trygghetsskapende tiltak økes, men utover dette står vi helt fritt til å jobbe for den rovdyrpolitikken vi mener er riktig. Spørsmål om nasjonalpark i Østmarka er ikke en del av samarbeidsavtalen. Her bør det fortsatt være et solid flertall mot å innføre dette i kommunestyret. Senterpartiet skal fortsatt ha en tydelig stemme når disse sakene debatteres.

Når det gjelder kommunereformen så har vi ikke fått gjennomslag for å stanse prosessen nå etter valget. Etter at rådmannen har lagt fram en sak innen utgangen av året skal en ta stilling til om saken skal avsluttes, eller legges ut til folkeavstemning. Om nødvendig vil vi i Senterpartiet stå på helt inn til en folkeavstemning.

Vi ønsker å bevare Enebakk som en selvstendig kommune hvor innbyggerne i størst mulig grad skal kunne påvirke sine egen utvikling, nærmiljø og kommunale tjenester. Vi vil fortsatt arbeide for at vi hele Enebakk skal preges av en positiv utvikling med trygge og gode nærmiljø. Hvis du har lyst til å være med på laget for å realisere dette er det bare å ta kontakt! Hos oss er det plass!

Regjeringens kommunereform fikk et kraftig skudd for baugen i de 14 kommunene som holdt folkeavstemming om kommunesammenslutning i forbindelse med valget 14. september. I en kommune ble det flertall for sammenslåing, i 12 kommuner sa folket nei og i den siste kommunen ble det uavgjort. Statsråd Sanner bortforklarer resultatet i sin kommentar til Nationen 16.9. «Det er gjennomført innbyggerundersøkelser i flere kommuner som viser at kommunene er positive», sier Sanner. Det er en tvilsom sannhet. Jeg er kjent med at spørsmålet om ja eller nei til kommunesammenslåing er unntatt fra spørsmålene som stilles i flere av de lokale undersøkelsene. Folk har bare fått ta stilling til hvem de foretrekker å slå seg sammen med om kommunereformen gjennomføres, ikke om de ønsker kommunesammenslåing. Høyre, statsråd Sanner og Helge Andrè Njåstad, som er kommunalkomiteens leder på Stortinget, har alle advart kommunene mot å gjennomføre folkeavstemminger. De har argumentert med at spørsmålet om kommunesammenslåing er for vanskelig å ta stilling til for folk flest. Folk vet ikke sitt eget beste, sier politikere fra partier som ivret for folkeavstemming om Norge skulle holde OL og i andre saker. Fra Senterpartiets side har vi stilt krav om gjennomføring av folkeavstemminger i kommuner hvor det foreligger forslag om sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Innbyggerne vet sjølsagt like godt hva som er best for seg og lokalsamfunnet i spørsmålet om kommunesammenslåing som i spørsmål om OL, språkform i skolen og valg av parti.

Valg til kommunestyret skjer hvert fjerde år. Kommunestruktur er spørsmål som avgjøres for mange tiår framover. Vi kan sjølsagt ikke sette lokaldemokratiet til side i så viktige og langsiktige avgjørelser. Det begynner å avtegne seg et klart bilde. Kommunereformen møter kraftig lokal motbør. Flere og flere kommuner sier nei takk til videre utredning om sammenslåing. Der utredningene blir gjennomført og legges ut til folkeavstemming, sier folk nei. Spørsmålet som Sanner snart må svare på er om han fortsatt står fast ved at det kan brukes tvang mot folk og kommuner som ønsker å fortsette som egen enhet. Det vil vekke berettiget opprør i mange lokalsamfunn om regjeringen ikke gir opp trusselen om tvang.