Meny
Bli medlem

SENTERPARTIET JOBBER FOR EN GOD KOMMUNEOKONOMI SOM IGJEN BIDRAR TIL SOSIAL TRYGGET

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterpartiet er et parti tuftet på grønne verdier hvor hovedbudskapet er å "Ta hele Norge i bruk". Samtidig er det viktig for Senterpartiet å ivareta den "skandinaviske modellen", dvs at det ikke blir for store sosiale forskjeller mellom de ulike sosiale lag blant befolkningen. Senterpartiet ønsker således at alle skal oppleve trygghet i ulike livsfaser og i ulike livssituasjoner uavhengig av hvor man bor.

For å få dette til er vi avhengig av at alle bidrar etter evne og så best de kan til et solid og godt fellesskap som ivaretar borgerens primære behov som er tilstede i varierende grad gjennom livet uansett sosial rang og stand. Dersom dette uthules ser vi hva som skjer, jf. her situasjonen i Sør-Europa med store ulikheter mellom folk hvor mangel på å få dekkeT sine basisbehov som mat og helse fører til sosial uro og kaos.

Senterpartiet ønsker å bidra til at Norge fortsatt skal ha denne tryggheten i bunn for den videre samfunnsutviklingen. Likeså ønsker vi at Norge har levende bygder og samfunn både langs kysten og dalføra innafor. Det alternative valget du som velger er stilt ovenfor, vil redusere overføringene til kommunene betydelig, estimert av Kommunaldepartementet til 92 millioner. Dette vil selvsagt merkes i de kommunale tilbudene og for deg som bruker av de kommunale tjenestene. Ønsker du fortsatt gode kommunale tjenester – STEM SENTERPARTIET!