Meny

Senterpartiet kjemper for forsvaret i nord!

Sist endret: 16 03 2017

Det siste året har vært preget av mange harde debatter rundt forsvarets langtidsplan. En av de mest omtalte sakene har vært hovedbase for helikopter på Bardufoss.

Senterpartiet har vært tydelig på at hovedbasen for helikopter fortsatt må bestå på Bardufoss.

Kampen er enda ikke over, i beste fall er den utsatt av regjeringen. Og kanskje til det mest overraskende, regjering fikk gjennomslag med støtte fra Arbeiderpartiet.

For Senterpartiet er forliket som kom mellom regjeringen og Arbeiderpartiet skuffende og overraskende.  

Hadde Stortingsflertallet fulgt SP og V sin stemmegivning på Stortinget ville hovedbasen for helikopter på Bardufoss vært sikret, og flyttingen til Rygge avverget.  Alternativt kunne man støttet Krf sitt forslag om føringer for landmaktstudien. Det gjorde altså hverken Høyre, Frp eller Arbeiderpartiet på Stortinget. Noen partier i Troms hadde altså fullt gjennomslag i eget parti, andre ikke.

Forliket om LTP’en dreier seg i all hovedsak om storinnkjøp av nye jagerfly, ubåter og marine overvåkningsfly og ikke minst en utredning av hæren. Gigantinvesteringer som selvfølgelig vil gå ut over noe. Fra Senterpartiet sin side, ønsket vi andre prioriteringer. Blant annet styrking av hæren og heimevernet, bevare Andøya flystasjon og ikke minst helikoptermiljøet på Bardufoss. 

En Bardufoss flystasjon uten 339-skvadronen er en trussel for nedleggelse av hele flyplassen og et flymiljø som er avgjørende viktig for Nord Norge. I dag er det Forsvaret som drifter flyplassen, og frykten er stor for at Forsvaret trekker seg ut av flyplassdrifta. Det er heller ikke noen tvil om at Avinor også da blir rammet, og det sivile flytilbudet på Bardufoss.

At Arbeiderpartiet gikk ut i media og fremstilte dette som en seier for Bardufoss er et spill for galleriet, eller kanskje et spill for den kommende valgkampen. I stedet for å sikre hæren, heimevernet, Bardufoss og Andøya, så har de i beste fall vært med på å utsette saken. En utsettelse som betyr mye usikkerhet både for militær og sivilt ansatte, og ikke minst forsvarsevnen i nord. Ap kunne vært med å sikre både Andøya og Bardufoss, men valgte altså å være med på regjeringen sitt løp. Det har resultert i nedleggelse av Andøya flystasjon og enda mer usikkerhet rundt hovedbase for helikopter på Bardufoss.

I Moss avis kan vi lese at «de militære helikoptrene som skulle til Rygge fra Bardufoss kommer ikke, i alle fall ikke ennå. Når helikoptrene kommer til Rygge er litt uvisst». Det er ingen vil om at politikere i regjeringen og Arbeiderpartiet har en baktanke med utsettelsen, og nettopp det skriver Moss Avis om.

Det må aldri være tvil om at Senterpartiet i den rødgrønne regjeringen stod opp for helikoptrene på Bardufoss, og vil også gjøre det fremover. Arbeiderpartiet har i denne saken skuffet stort ved å inngå forlik med en regjering som vi vet egentlig ønsker å svekke forsvaret i nord, og det kan ikke kalles annet enn nok en sentraliseringsprosess!

Arbeiderpartiet jublet over at de ni Bell-helikoptrene på Bardufoss var berget. Men realiteten er en utsettelse. Det er ingen tvil om at når man leser i forliket så legges det opp til at Bell-helikoptrene skal til Rygge når politiets spesialstyrer trenger løft. Dette jubler de for på Rygge. I nord står vi i verste fall igjen uten helikopter som brukes i viktige og avgjørende sivile redningsoppdrag.

Det er helt utrolig at Arbeiderpartiet har kunne gått med på et forlik som igjen setter Bardufoss i fare, de kunne krevd å få en avklaring rundt situasjonen på Bardufoss, men velger et forlik som ikke sier noen ting. Det er duket for omkamp, igjen.

For fire år siden når Senterpartiet satt i regjering med Arbeiderpartiet og SV var vi tydelig på at det skulle stadfestes i et stortingsvedtak at hovedbasen for helikopter skulle være på Bardufoss. Det fikk vi også gjennomslag for.  

Nordområdene er uten tvil landets viktigste utenrikspolitiske interesseområdet på grunn av beliggenhet og ressurser som finnes i området. Dette ligger ikke til grunn når forsvarets kapasiteter og struktur utformes. For å sikre norske interesser, er det nødvendig at våre militære kapasiteter er tungt tilstede. Senterpartiet ser med bekymring over at langtidsplanen (LTP) flytter tyngdepunktet av den samlede, militære aktiviteten ut av nordområdene.

Senterpartiet har kjempet denne kampen i tidligere regjeringer og fått gjennomslag. Senterpartiet ønsker et solid forsvar på land, til havs og i luften. Vi ønsker et tilstedeværende forsvar i sør og i nord. Vi vil ha et forsvar som kan hevde vår suverenitet på en tilfredsstillende måte og Senterpartiet vil bidra til et forsvar som har økonomisk ryggrad til å foreta de nødvendige grep som gjør forsvaret rustet til å møte fremtiden.

Sandra Borch

Stortingskandidat, Troms Senterparti