Meny
Bli medlem

Senterpartiet krever at rovdyrforliket oppfylles

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har i dag fremmet forslag i Stortinget om en rekke tiltak for å sikre at rovviltforliket som partiene på Stortinget inngikk i 2011, kan oppfylles.

Et hovedvirkemiddel i forliket er årlig lisensjakt på jerv og bjørn. Hver høst fastsettes det nøye avstemte kvoter for denne jakten, men disse har aldri blitt oppfylt.
-    Vi kan ikke fortsette å fastsette kvoter for lisensjakt som ikke blir oppfylt. Enten må betingelsene for jakten endres slik at kvotene lettere kan tas ut, eller så må miljøforvaltningen selv sørge for at kvotene tas ut, sier Marit Arnstad leder i næringskomiteen på Stortinget.   

Etter Senterpartiets mening vil ikke rovdyrforliket kunne ansees oppfylt så lenge ikke lisensjakt på jerv og bjørn gjennomføres som fastsatt i forliket.

-    Lisensjakt som virkemiddel og fastsettelsen av kvoter kan lett bli ansett som å kaste blår i øynene på folk, når det ikke blir felt dyr. I følge rovdyrforliket skulle lisensjakt være et reelt virkemiddel, ikke noe skuebrød, sier Arnstad som forventer at stortingspartiene slutter seg til tiltakene i forslaget fra Sp.