Meny

Senterpartiet krever støtte i Stortinget

Sist endret: 16 03 2017

I lys av statsbudsjettet og de pågående diskusjoner og forhandlinger rundt dette, er Senterpartiet i Sør Trøndelag svært bekymret foran behandlingen i Stortinget.

Flere av de foreslåtte endringer og kutt i det framlagte budsjettet går på tvers av Senterpartiets og også regjeringens støttepartiers verdier. Det kan ikke være mulig for Krf og V og sitte stille i båten stort lengre.

Senterpartiet er bekymret over den retningen denne regjeringen nå styrer Norge i mot. Økt forskjell på fattig og rik, ikke bare i lommeboka, men også de muligheter man får gjennom svekkelser av rettigheter. Dette være seg som student, som ufør, som matprodusent osv osv.

Gjennom dette forslaget til statsbudsjett raseres det møysommelige arbeidet som er lagt ned av generasjoner, for å bygge landet, gjøre Norge til et godt sted å leve, enten du bor i by eller langt ute i distriktet. I dag ser det ut som om det å sentralisere er det viktigste. Det er blåblå tenkemåte som gjelder. Penger og markedet styrer alt.

Slik er det ikke å ta vare på landet vårt, de folkene som bor her og de velferdsgodene vi ønsker å opprettholde. Det er ikke lønnsomt, rent økonomisk å opprettholde bosetting på alle skjær og i alle daler, men den norske befolkning bor slik, det er slik landet vårt er bygd opp og det er derfor Norge er det beste landet å leve i og på denne måten utnytter vi også de  naturressursene vi har i landet vårt.

 Alt henger sammen med alt, kutt i klimasatsingen, endringer i drive og eieforhold i landbruket, større egenandeler for syke, mindre skatt til de rike, kutt i kulturtilbudet, nedskjæringer hos eldre, dyrere barnehager, Sfo og mye mer, samt nedskjæringer på inntektssida til kommunene, er med på å bringe dette landet ut av ballanse.

Senterpartiet setter mennesket i sentrum, det er viktig for oss å bidra til at felleskapet støtter opp rundt den som trenger det mest. Gjennom en rettferdig skattepolitikk og fordeling av samfunnsgodene, vil vi bidra til at alle får en reell mulighet til utdanning, jobb, bosted og et verdig liv.

Senterpartiet i Sør Trøndelag forventer at regjeringens støttepartier holder hva de lovte i sine valgprogram og står opp for de verdier de selv setter høyt. Det forventes solid støtte til protestene mot budsjettet fra Senterpartiet og opposisjonen på Stortinget.

Senterpartiet i Sør-Trøndelag