Meny
Bli medlem

- Senterpartiet leverer på samferdsel, opposisjonen bygger luftslott!

Sist endret: 27.09.2020
Uttalelser fra samferdselsminister Marit Arnstad, på Senterpartiets landsmøte 2013.

- Senterpartiet har høye ambisjoner i samferdselspolitikken, og vi har innfridd, sier Marit Arnstad, samferdselsminister for Senterpartiet.  Vi legger snart frem en ny Nasjonal Transportplan hvor ambisjonene økes betydelig. Vi skal ha et moderne transportsystem hvor landets ressurser utnyttes bedre, og næringslivets kostnader reduseres. Presset i byområdene og mot matjorden må reduseres.

-Bilen er en del av klimaløsningen, slo Arnstad fast, og viste til at utslippene fra nye biler går kraftig ned. - Samtidig er Norge er best i verden på el-bil.

Kommende NTP tar hensyn til hele landet. - Vi skal satse på både vei og bane, by og bygd, kollektiv og privatbil. Dårlige, farlige veier og ferjekøer i distriktene, og kø og kaos i byene, er dårlig klimapolitikk.

Arnstad fokuserte på mer forutsigbar finansiering av samferdselsprosjekter. - Vi skal bruke pengene bedre, slik at vi får mer igjen for dem. Vi skal redusere planleggingstiden, og vedlikeholde bedre det vi har.

Samferdselsminister Arnstad minnet om at Bondevik 2-regjeringen hadde lave ambisjoner, som de ikke innfridde. - Det er umulig å vite hva en blå-blå regjering kommer til å gjennomføre av samferdselspolitikk. Høyre lover skattelette, OPS, handlingsregel og bompenger - og FrP vil ikke ha noen av delene. Venstre vil ha lyntog, men får verken H eller FrP med seg. 

- For Senterpartiet er en investering i samferdsel, en investering i det å bygge landet. Vi er samferdselspartiet, avsluttet Arnstad.

 

Kontaktinfo:

Lars Erik Bartnes, statssekretær Samferdselsdepartementet

Tlf: 95892436