Meny
Bli medlem

Senterpartiet markerer seg i sommertinget

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
Den 17-18 Juni er det fylkesting og mange viktige saker er på sakskartet. Senterpartiets tre representanter har vært aktive i debatten og har kommet med både interpellasjoner og forslag. Les litt fra dagens møte her:

Fylkestinget startet ved at vår gruppeleder Arne Bergsvåg fremmet en interpellasjon om befolkningsveksten på Nord-Jæren og behovet for økt transformasjon i byområdene. I interpellasjonen stilte Bergsvåg spørsmål om fylkesordføreren ville ta initiativ til eit pilot prosjekt sammen med staten for å få til meir transformasjon med mål om:

- Lågare bustadpriser

- Gode bumiljø

-Styrke grunnlaget for kollektivtrafikk

Målet med dette for Senterpartiet er ta hensyn til kultuminner, natur- og friområdet, og ikkje minst nødvendigheten av å ta vare på den uerstattelig matjorda på nord-jæren. Fylkesordføreren svarte de ville ta iniativ til eit prosjekt, vi venter i spenning og ser.

Les hele interpellasjonen her: http://gammel.senterpartiet.no/getfile.php/Bildegalleri/Fellesfiler/Fylkesfiler/11-Rogaland/979159%20%281%29.pdf

 

Etter bestilling fra Høyre, Frp og Krf fremmet rådmannen forslag om å starte eit arbeid med outsource ulike deler av stab og støttefunksjoner. Senterpartiet er ikke prinsipielt imot outsorcing men vi mener at vi ikke bør outsource kritiske og viktige funksjoner som IKT, vi ønsker ikke at outsourcingen ikke skal gå utover de ansatte sine arbeidsvilkår eller rettigheter. Samtidig viser Rådmannen til at å outsource flere deler av de foreslåtte funksjonene sannsynligvis ikke vil gi de store innsparingene. Så med bakgrunn i viktigheten av å ha viktige funksjoner som IKT innen for fylkeskommunen, små muligheter for innsparing og ansattes sine arbeidsvilkår stemte SP imot å starte arbeidet med outsorcing.  

I revidert budsjett sto Senterpartiet bak og var med på flere gode forslag. 

Forslagene gjaldt å innvilge penger til arbeidet med transportplan Dalane, støtte til skyssbåt til Borgøy(Tysvær), støtte til Kirkens SOS og penger til mobbeombud i fylket. ( Alle forslagene ble nedstemt av posisjonene Høyre, Frp og Krf) 

Sofie M Selvikvåg (SP), var framme å argumenterte for viktigheten av eit mobbeombud i fylket og syns det var svært beklagelig at fylket trakk søknaden om støtte til ombudet etter å ha fått innvilget 500.000 fra staten. Spesielt skuffende er det at KRF ikke støttet dette forslaget siden de både på stortinget og i valgkampen har snakket varmt om mobbeombud.

En av de siste saken som ble diskutert i fylkestinget var organisering av Kolombus, det ble gjort vedtak om at Kolombus skulle opprettes som eit AS. Senterpartiet stemte imot dette pågrunn av at vi ikke ser at det er noen store fordeler ved å opprette eit AS vi ser heller ulempene med mindre politiskstyring, ansvarsfraskrivels, fare for størrer sentralisering og økende byrokrati. Vi ønsket heller å opprette Kolombus som en ytre etat og stemte sekundært for å utsette saken og få en bedre utredning og rapport om dagens organisering og ulike modeller.

Fylkestinget fortsett i morgen og det vil bli nye oppdatering da. 

For alle sakspapirerne trykk HER 

Noen saker fra nettet her: 

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Beklager-Dale-forfallet-3444483.html#.U6BL3Pl_vKg

http://rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=94179

http://rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=94170