Meny
Bli medlem

Senterpartiet med kraftig satsing på yrkesfagene!

Sist endret: 27.09.2020
- Nå må vi satse på yrkesfagene. Sp foreslår en rekke konkrete forslag i en storstilt yrkesfagpakke på i overkant av 360 millioner kroner for å løfte yrkesfagene, sier Anne Tingelstad Wøien.

 

 

- Nå må vi satse på yrkesfagene, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien. I Senterpartiets alternative statsbudsjett foreslår partiet en rekke konkrete forslag i en storstilt yrkesfagpakke på i overkant av 360 millioner kroner for å løfte yrkesfagene.

 

–Tiltakene i Senterpartiets satsing retter seg både mot rekruttering til yrkesfag, kvaliteten på fagopplæringen, forslag for å redusere kostnadene ved å ta fagopplæring og, ikke minst, tiltak for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Senterpartiet foreslår å øke læretilskuddet med 5000 kr. og øke tilskuddsordningen til inntak av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med særskilte behov. Formidling av lærlinger og det å motivere ungdom til å velge yrkesfag er et arbeid som først og fremst må skje lokalt. For å stimulere dette arbeidet, og oppfylle Samfunnskontrakten, foreslår Senterpartiet et eget tilskudd for rekruttering med hele 50 millioner kr.

 

Kvaliteten på fagopplæringen er avgjørende for å tilfredsstille næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft.

 

–I dag er det dessverre slik at flere skoler mangler oppdatert utstyr som er nødvendig for at opplæringen skal være relevant for arbeidslivet, sier Tingelstad Wøien. Senterpartiet foreslår derfor å etablere et eget tilskudd for utstyr i ressurskrevende yrkesfag.

 

–I tillegg mener Senterpartiet at ungdom som ønsker å ta en fagopplæring ikke skal betale mer for opplæringen enn elever som tar studiespesialiserende utdanningsprogram, sier Tingelstad Wøien og legger til at Senterpartiet foreslår å heve satsene for utstyrsstipend for elever i videregående skole med til sammen 60 millioner kr.

 

-For å sikre lik rett til utdanning over hele landet mener vi det er viktig å reversere kuttet i bostipendet som regjeringen har påført lærlinger som må bo på hybel. I tillegg foreslår Senterpartiet å øke borteboerstipendet med 1000 kr., sier Tingelstad Wøien.

 

Senterpartiet var skuffet da regjeringen tidligere i høst la fram sitt budsjettforslag. Spesielt etterlyste vi en konkret oppfølging av den fornyede Samfunnskontrakten der staten er en av partene som har forpliktet seg på å øke formidlingen av lærlinger og motivere ungdom til å velge yrkesfag.

 

– Skal vi styrke yrkesfagene må vi også satse på økt hospitering for lærere i bedrift og omvendt og vi sørge for at ramma til fylkeskommunene er så god at skolene kan utvikle gode vekslingsmodeller mellom arbeid og skole slik at flest mulig klarer å gjennomføre. Senterpartiets alternative statsbudsjett ivaretar dette, avslutter Tingelstad Wøien.