Meny
Bli medlem

Senterpartiet og bruken av oljepenger

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Handlingsregelen som vi til stadighet hører om, representerer hva det norske samfunn rent faktisk kan klare å håndtere uten at det får negative konsekvenser som bl a renteøkning og uønsket lønnsvekst. Handlingsregelen skal hjelpe oss til å bruke en "riktig" andel av oljepengene som balanserer de nevnte ulempene opp mot de man kan oppnå av positive tiltak som bedre eldreomsorg, bedre veier osv. Senterpartiet mener imidlertid at vi innenfor handlingsregelen / en ansvarlig økonomisk politikk i tillegg til driftsutgiftene også må inkludere realinvesteringer som veibygging, jernbane, bygging av skoler, sykehus osv, skriver Borgar Kaasa, styremedlem i Telemark Senterparti.

 Realinvesteringer er en alternativ måte å spare på / omplassere midlene på og som i tillegg vil komme fremtidige generasjoner til nytte. Hvordan vi erverver disse kan imidlertid selvsagt påvirke de økonomiske mekanismene i samfunnet, og de må således erverves innenfor rammen av en ansvarlig økonomisk politikk.  Senterpartiet ønsker ikke store "berg- og dalbaner" i økonomien samt en ustabil rente- og lønnsutvikling, da dette bl a vil kunne gå ut over vår eksportindustri.

Forandring fryder sjelden på forhånd når man ikke vet om man liker det man ikke vet om man får. Forandring fryder bare når man liker det man vet at man får. Ønsker du økonomisk stabilitet og forutsigbarhet uten økonomiske eksperimenter og usikkerhet, Stem Senterpartiet .