Meny

Senterpartiet om kommunesammenslutning

Med våre 428 har vi altfor mange kommuner i Norge, sa statsminister Erna nylig. ? Tallet burde i hvert fall ikke være høyere enn 400, la hun til! Akkurat som om 428 er en katastrofe, mens 400 kan aksepteres.

Jeg tror både den blåblå regjeringen og mange aviser nå ser at kommunalminister Sanners våte drøm er i ferd med å havarere. For ikke å snakke om NHOs vanvittige tall på 77 kommuner.

«Det tilter for Sanner» skrev redaktør Kjetil B Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.juli. Ikke fordi han og DN ikke støtter Sanner, men fordi de ser at motkreftene kan bli for sterke. Flertallet i mange småkommuner er ganske fornøyd med kommunene sine og ønsker ikke at Sanner og Erna skal tukle med dem.

Senterpartiet er positive til kommunesammenslåinger der det er åpenbare fordeler og der et klart flertall av innbyggerne er positive til en løsning som gagner hele kommunen.

Intet tyder på at dette vil være situasjonen for Enebakk. Naboene viser ingen interesse for oss i innbyggerundersøkelsene. Vi fremmet i kommunestyrets junimøte forslag om å avslutte utredningsprosessen og legge fokus på å videreutvikle vår egen kommune. Bl.a  Nittedal har gjort et slikt vedtak. Flertallet ønsket å fortsette utredningsprosessen. Vi mener at jo lenger man holder på med utredninger og derved gjør Enebakks framtidige eksistens mer usikker, jo større fare blir det for at dyktige folk i Enebakk Kommune vil finne seg tryggere arbeidsplasser annetsteds. Derved kan vi få en årelating av kompetanse i kommunen, i stedet for en styrking av kompetansen.

Enebakk er ingen liten kommune i landssammenheng i dag, og vil fortsatt være en mellomstor norsk kommune. Vi er en kommune i vekst og kan utmerket godt kjøre videre alene. Ikke får vi så mye å si i en storkommune heller. Ås-ordfører Johan Alnes har regnet ut at Enebakk får 4 av 51 representanter i en storkommune av alle Follokommunene. Det er vel og merke tilfelle om ikke velgerne i de folkerike delene utenom Enebakk kumulerer bor «våre» representanter.

De kommuner som ikke ønsker å inngå i større kommuner nå, vil garantert få økonomiske bidrag fra Staten om de frivillig ønsker å gå inn i dette med andre holdninger om 10-20 år. Det vil nok ikke være problem å slå sammen kommuner på et senere tidspunkt, hvis en ønsker det.

Senterpartiet på Stortinget har lovet at tvangssammenslutninger som ønsker å bli reversert vil bli tilbakeført som egne kommuner ved første regjeringsskifte hvor Senterpartiet igjen inngår i ny regjering.

Jeg oppfordrer velgerne til å bruke stemmeretten slik at Enebakk kan eksistere som egen kommune også i fremtiden.

 

Kjell Dehli

Gruppeleder Enebakk Senterparti