Meny
Bli medlem

Senterpartiet på Stortinget fremmer representantforslag om politireformen

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets stortingsgruppe er forslagstiller til et forslag som stiller følgende krav til regjeringen:

1. «Stortinget ber Regjeringen legge betydelig vekt på det enkelte kommunestyres mening om å beholde lensmannskontoret i kommunen, for blant annet å sikre godt forebyggende arbeid og tilstedeværelse.
 
2. Stortinget ber regjeringen om å utvide kommunenes klagerett slik at den ikke kun gjelder prosessen ved reformen, men også det materielle innholdet i vedtaket som er fattet av Politidirektoratet.
 
3. Stortinget ber regjeringen sørge for at de ansatte i politi- og lensmannsetaten får stor grad av medbestemmelse i den videre gjennomføringen av politireformen.
 
4. Stortinget ber regjeringen om å sikre at de lensmannskontor som blir foreslått opprettholdt etter gjennomføringen av reformen skal bestå med status som lensmannskontor.
 
5. Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.
 
6. Stortinget ber regjeringen om å sikre at de lensmannskontor og politistasjoner som blir opprettholdt etter at politireformen er gjennomført skal ha sivile oppgaver på minst samme nivå som i dag.
 
7. Stortinget ber regjeringen om å sikre at antall politifolk som patruljerer ikke går ned i de områdene hvor det legges ned lensmannskontor.
 
8. Stortinget ber regjeringen reversere sentraliseringen av politiets utlendingsforvaltning i førstelinjen.
 
9. Stortinget ber regjeringen om å sikre at alle lensmannskontor og politistasjoner som står igjen etter gjennomføringen av reformen skal ha mulighet for passutstedelse.
 
10. Stortinget ber regjeringen om å sikre at utstedelse av våpenkort videreføres ved de lensmannskontor og politistasjoner som i dag tilbyr denne tjenesten.»