Meny
Bli medlem

Senterpartiet på ulik kurs med KrF og V i arbeidslivspolitikken ? nå som før

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet arbeider for mindre midlertidighet i arbeidslivet og større andel faste ansettelser, altså det motsatte av det KrF og V støtter gjennom dagens avtale, sier Per Olaf Lundteigen.

 

Per Olaf Lundteigen, Senterpartiets representant i Stortingets arbeids- og sosialkomité, har følgende kommentar til avtalen mellom regjeringspartiene H og Frp og støttepartiene KrF og V om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven:

- KrF og V støtter gjennom avtalen to viktige prinsipper, nemlig: Åpning for økt bruk av midlertidig ansatte gjennom endringer i arbeidsmiljøloven, og at sosialhjelpsmottakere får et lovfestet krav til aktivitet før de kan få sosialhjelp. Senterpartiet arbeider for mindre midlertidighet i arbeidslivet og større andel faste ansettelser, altså det motsatte av det KrF og V støtter gjennom dagens avtale.

- Videre: Senterpartiet har tillit til kommunene, som har ansvaret for sosialhjelpen, at de både stiller krav og yter hjelp til de som trenger penger til livets opphold over sosialhjelpssatsene. Både Kommunenes Sentralforbund (KS) og de humanitære organisasjonene støtter Senterpartiets syn.